ทุนการศึกษา ณ ประเทศเกาหลี Scholarshipทุนรัฐบาลเกาหลีใต้สำหรับชาวต่างชาติ (ระดับปริญญาตรี)

Korean Government Scholarship Program for International Students for an Undergraduate Course     ทุนการศึกษาจากรัฐบาลเกาหลีโดยตรง เพื่อการสร้างเสริมโอกาสและแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมในระดับความรู้อุดมศึกษา

ขอบเขตของทุน :

     - เรียนภาษาเกาหลี 1 ปี + การศึกษาในระดับปริญญาตรี 4 ปี(ไม่รวมคณะแพทยศาสตร์/ทันตแพทยศาสตร์/สถาปัตยกรรมศาสตร์)

    - ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไปกลับ ประเทศเกาหลีใต้ 1 ที่นั่ง

     - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว : 800,000 วอน ต่อเดือน

     - ค่าเล่าเรียนทั้งหมดและค่าสมัคร

     - ค่าใช้จ่ายแรกเริ่มสำหรับผู้ที่มาใหม่ 200, 000 วอน

     - ค่าใช้จ่ายในการกลับประเทศต้นสังกัด 100,000 วอน

     - ค่าใช่จ่ายในการศึกษาภาษาเกาหลี 1 ปี

     - ประกันสุขภาพตลอดการเรียน

คุณสมบัติ :

      1. สัญชาติไทย ทั้งผู้สมัครและบิดามารดา

      2. อายุน้อยกว่า 25 ปี ก่อนต้นเดือน มีนาคม 2012

      3. มีความพร้อมทางด้านกายภาพและจิตวิทยา

      4. จบการศึกษาจากสถาบันต้นสังกัด ช่วงต้นเดือน มีนาคม 2012 หรือ ก่อนเดือนกันยายนพร้อมผลคะแนน TOPIK การวัดระดับภาษาเกาหลี ระดับ3

      5. จบในคะแนนเฉลี่ยเกิน 80 % ของคะแนนทั้งหมด หรือ เป็น 10 % อันดับต้นของสถาบันต้นสังกัด

      6. ไม่เคยได้รับการมอบทุนจากทุนรัฐบาลเกาหลีใต้สำหรับชาวต่างชาติมาก่อน

      7. ต้องไม่เคยจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในประเทศเกาหลีใต้มาก่อน

      8. มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษา ทั้งอังกฤษและเกาหลี ดีมาก

เอกสารประกอบการสมัคร

      1. ใบสมัครแบบเต็มรูปแบบ (ติดต่อทางEDUPAC)

      2. ใบสัญญาเงื่อนไขของทุนรัฐบาลเกาหลี (ติดต่อทางEDUPAC)

      3. ใบรับรองสถานะทางวุฒิการศึกษา หรือ ใบประเมินการคาดหมายจบการศึกษาของสถาบันต้นสังกัด

      4.ใบประกาศผลการศึกษาในระดับมัธยมต้นและปลาย ประกอบไปด้วยตราประทับและลายเซ็นต์อำนาจจากสถาบันต้นสังกัด

      5.ใบวัดระดับความสามารถทางการใช้ภาษา ทั้ง ภาษเกาหลี TOPIK หรือ ภาษาอังกฤษ IELTS TOEFL TOEIC และคะแนนควรมีอายุไม่เกิน 2 ปี่

      6.ใบแสดงสถานะยื่นยันสัญชาติไทยของผู้สมัครและผู้ปกครอง เช่น สำเนาหนังสือเดินทาง (โดยการสะกดชื่อในใบสมัครต้องเหมือนเอกสารนี้) และ สูติบัตร

      7.หนังสือแนะนำผู้สมัครทางการสมัคร และ แผนการศึกษา

      8.รูปสี 2 นิ้ว 3 ใบ

      9.ประวัติสุขภาพส่วนตัว และ ใบรับรองทางการแพทย์ ครอบคลุมระยะเวลาการศึกษา (ใบรับรองสามารถส่งหลังจากได้รับการตอบรับจากมามหาวิทยาลัย)

      10. จดหมายแนะนำผู้สมัคร จากอาจารย์ผู้สอนของสถาบันต้นสังกัด 2 ท่าน

      11.ใบประกาศนียบัตรกิจกรรม และ Portfolio ความสามารถพิเศษ

      ****สำคัญมาก สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาในสายศิลปะ ดนตรี ****

ข้อควรระวัง 

      เอกสารทั้งหมดต้องอยู่ในขนาดกระดาษ A4 และเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาเกาหลี ทั้งนี้ถ้าเอกสารเป็นภาษาไทยต้องนำไปแบบจากหน่วยงานราชการ กระทรวงต่างประเทศ เอกสารที่ไม่ใช้แบบฟอร์มของทางรัฐบาลเกาหลีควรต้องทำตามระเบียบโดยเพิ่มเลขหน้าและชื่อผู้สมัคร โดยเรียงเอกาสารด้วยคลิปหนีบกระดาษในลำดับที่ถูกต้อง

                ติดต่อข้อมูลการเรียงเอกสารและขอเอกสารแบบฟอร์มได้ที่ EDUPAC หรือสมัครเข้าระบบการบริการพัฒนาหลักฐานเอกสารเพื่อนำไปสู่การสมัครทุน สำหรับข้อมูลเชิงลึกที่จะทำให้ผู้สมัครมี % มากขึ้น (โดยเราสามารถให้ข้อมูลโดยเฉพาะด้านนิเทศ หรือ ศิลปะ ของมหาวิทยาลัย Hongik มหาวิทยาลัยศิลปะที่มีชื่อเสียงที่สุดในเกาหลีใต้ สำหรับทุนนี้)

หมดเขตรับสมัคร  30 กันยายน 2554

 

มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ

Ajou Univ.

Gyonggi Univ.

Kongyang Univ.

Sookmyung Women’s Univ.

Cheongju Univ

Gyeongsang National Univ.

Kookmin Univ.

Soon Chun Yang Univ

Chonnam National Univ.

Hanllym Univ.

Korea Univ.

Sung Kyun Kwan Univ.

Chosun Univ.

Hankuk Univ. of Foreign Studies

Kyunghee Univ.

Sunmoon Univ.

Chungbuk National Univ.

Hanyang Univ.

Mokpo National Univ.

Ulsan Univ.

Chungnam National Univ.

Inha Univ.

Myongji Univ.

Woosuk Univ.

Daegu Univ.

Jeonju Univ.

Pai Chai Univ.

Woosong Univ.

Daejeon Univ

Kangwon National Univ.

Pukyung National Univ.

Yonsei Univ.

Dong-A Univ.

Keimyung Univ.

Pusan National Univ.

(Total: 41 Universities)

Dongguk Univ.

Kongju National Univ.

Seoul National Univ.

Ewha Woman’s Univ.

Konkuk Univ.

Sogang Univ.


ตารางเทียบเกรด

4.0 Scale

4.3 Scale

4.5 Scale

5.0 Scale

100 Points Scale

3.97 ~ 4.0

4.26 ~ 4.3

4.46 ~ 4.5

4.95 ~ 5.00

100

3.92 ~ 3.96

4.22 ~ 4.25

4.41 ~ 4.45

4.90 ~ 4.94

99

3.88 ~ 3.91

4.17 ~ 4.21

4.36 ~ 4.40

4.84 ~ 4.89

98

3.84 ~ 3.87

4.12 ~ 4.16

4.31 ~ 4.35

4.79 ~ 4.83

97

3.80 ~ 3.83

4.08 ~ 4.11

4.26 ~ 4.30

4.73 ~ 4.78

96

3.75 ~ 3.79

4.03 ~ 4.07

4.21 ~ 4.25

4.68 ~ 4.72

95

3.71 ~ 3.74

3.98 ~ 4.02

4.16 ~ 4.20

4.62 ~ 4.67

94

3.67 ~ 3.70

3.93 ~ 3.97

4.11 ~ 4.15

4.57 ~ 4.61

93

3.62 ~ 3.66

3.89 ~ 3.92

4.06 ~ 4.10

4.51 ~ 4.56

92

3.58 ~ 3.61

3.84 ~ 3.88

4.01 ~ 4.05

4.45 ~ 4.50

91

3.49 ~ 3.57

3.75 ~ 3.83

3.91 ~ 4.00

4.34 ~ 4.44

90

3.41 ~ 3.48

3.65 ~ 3.74

3.81 ~ 3.90

4.23 ~ 4.33

89

3.32 ~ 3.40

3.56 ~ 3.64

3.71 ~ 3.80

4.12 ~ 4.22

88

3.24 ~ 3.31

3.46 ~ 3.55

3.61 ~ 3.70

4.01 ~ 4.11

87

3.15 ~ 3.23

3.37 ~ 3.45

3.51 ~ 3.60

3.90 ~ 4.00

86

3.07 ~ 3.14

3.27 ~ 3.36

3.41 ~ 3.50

3.79 ~ 3.89

85

2.98 ~ 3.06

3.18 ~ 3.26

3.31 ~ 3.40

3.68 ~ 3.78

84

2.90 ~ 2.97

3.09 ~ 3.17

3.21 ~ 3.30

3.57 ~ 3.67

83

2.81 ~ 2.89

2.99 ~ 3.08

3.11 ~ 3.20

3.45 ~ 3.56

82

2.72 ~ 2.80

2.90 ~ 2.98

3.01 ~ 3.10

3.34 ~ 3.44

81

2.64 ~ 2.71

2.80 ~ 2.89

2.81 ~ 2.90

3.23 ~ 3.33

80