ทุนการศึกษา ณ ประเทศเกาหลี Scholarshipระบบการบริการพัฒนาหลักฐานเอกสารเพื่อนำไปสู่การสมัครทุน

ขั้นตอนการแนะนำในระบบการบริการพัฒนาหลักฐานเอกสารเพื่อนำไปสู่การสมัครทุน

1.รับคำปรึกษาเบื้องต้น (ไม่มีค่าใช่จ่าย)

2.เข้าระบบแนะนำ ให้คำปรึกษา ตรวจสอบเอกสาร พัฒนาหลักฐานการสมัคร และเตรียมพร้อมผู้สมัคร

รายละเอียด

- ปรึกษาให้คำแนะนำข้อมูลและขั้นตอนการสมัคร

- แจ้งเตื่อนเวลาและขั้นตอนและการสมัคร

- ตรวจสอบและพัฒนาหลักฐานเอกสารเพิ่อการเพิ่มโอกาสในการได้รับทุน (เป็นจุดเด่นโดยเฉพาะของเราที่มาจากการสมัครจริง)

- วิเคราะห์จุดเสริมโดยเฉพาะ PORTFOLIO ผู้สมัครคณะสายศิลปะ/นิเทศ/Graphic/การแสดง

- ช่วยดำเนินการพร้อมผู้สมัครทางด้านวีซ่า และ การสมัครขั้นต้น

- จัดหาการจองตั๋วเครื่องบิน และที่พักล่วงหน้าในกรณีที่ผู้สมัครต้องไปสัมภาษณ์หรือเมื่อได้ทุนแล้วต้องการอยู่หอนอก

- สัมมนาเตรียมความพร้อมเบื้องต้นทางด้านวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ และการศึกษา ก่อนเดินทาง 2 อาทิตย์

3.รอวัดผลได้ทุน

****ผู้ที่สามารถเข้ารับบริการนี้ ทางเราขออนุญาตตรวจเช็คคุณสมบัติเบื้องต้นถึงความเป็นไปได้ โดยทางเราจะแจ้งในภายหลัง เพื่อสงวนไว้สำหรับผู้สมัครที่ไม่พร้อมและต้องการการพัฒนาก่อนเข้าระบบในระยะยาว****

ทั้งนี้ในระบบการบริการพัฒนาหลักฐานเอกสารเพื่อนำไปสู่การสมัครทุนนั้น ทางเราใช้มาตรฐานจากผู้ที่ได้รับทุนจริงอย่างไรก็ดี ผู้สมัครทุกท่านควรอยู่บนพื้นฐานของความตั้งใจ และแสดงผลงานที่สอดคล้องกับมาตรฐานที่ดีที่สุดในการสมัครทางเราขอสงวนเนื่องจากในบางทุนผู้ได้รับจะอยู่ในจำนวนที่แตกต่างกันในแต่ละปี และด้วยถึงแม้การบริการของเราจะสามารถเพิ่ม % การได้รับทุน ทางเราของสงวนสิทธิ์เนื่องจากปัจจัยหลายๆอย่างจากทางเกาหลี เอกสารและกระบวนต่างๆ จึงเรียนมาในค่าใช้จ่ายดังนี้ั

ขั้นตอนที่ 2 สมัครเข้าระบบการบริการพัฒนาหลักฐานเอกสารเพื่อนำไปสู่การสมัครทุน   960 บาท (ต่อ 1 เดือน) พร้อมสิทธิพิเศษมากมาย ทั้ง ระบบพัฒนาทุน , เรียนภาษาเกาหลี Online ,ลด % เรียนภาษาเกาหลี ,ลด % ตั๋วเครื่องบิน , ดูแล Portfolio