Students’ corner

การทดสอบวัดระดับ Placement test

            ทุกโรงเรียนในสังกัดของ EDUPAC ล้วนแล้วแต่มีมาตารฐานในการวัดระดับผู้สมัครเข้าเรียนก่อนจัดให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เนื่องจากทางโรงเรียนเล็งเห็นถึงผลสำเร็จสูงสุดของความรู้และการพัฒนาที่ผู้เรียนจะได้รับ ฉะนั้นการเข้าเรียนในระดับที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อความสัมฤทธิ์ผลของการศึกษา

            ทั้งนี้ทาง EDUPAC ได้มีการจัดวัดระดับตัวอย่าง เพื่อเป็นการช่วยให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงหลักสำคัญของการเตรียมตัวและเลือกระดับในการเรียนได้อย่างถูกต้อง อย่างไรก็ดี การวัดระดับท่านสามารถเข้ามาทดสอบในขณะรับคำปรึกษาสำหรับการเรียนต่อต่างประเทศ ได้อย่างไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

แบบทดสอบ อ้างอิงจากสถาบันภาษาที่ได้รับมาตารฐาน โดยผู้จบทางด้านการสอนภาษาศาสตร์ ปริญญาโท


ระบบมือถือ Mobile system

                ฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่มีระบบมือถืออยู่สองระบบ ทั้ง Globe และ Smart โดยทั้งสองระบบเวลาติดตั้งเพียงแค่ซื้อซิมประมาณ 50 เปโซ หรือ 30กว่าบาท เราก็สามารถใส่กับมือถือพร้อมเบอร์ คล้ายกับระบบที่เมืองไทยมาก โดยการทดลองเครื่องใส่ซิมนั้น ทางเราได้ลองกับเครื่องที่นำมาจากเมืองไทยแล้ว สามารถใช้ด้วยกันได้อย่างหายห่วง

                ค่าบริการการโทรนั้นถ้าเราโทรในเครือข่ายเดียวกันราคาต่อนาทีจะถูกมาก ในอัตราที่ตั้งแต่ 0.33 บาท จนไปถึงฟรีเลยก็มี แต่ยังมีข้อควรระวังเพราะถ้าโทรไปที่เครือข่ายอื่น จะเสียค่าโทรแพง(3-8บาท) ฉะนั้นคนฟิลิปปินส์จึงมักมีมือถือสองเครื่อง แต่สำหรับนักเรียนที่จะไปเรียนที่นั้น เราขอแนะนำระบบ Globe เพราะเป็นระบบที่มีการเข้าถึงของสัญญาที่มากและมั่นคงกว่า รวมถึงการโทรกลับมาประเทศไทยทางGlobeก็มีระบบ international calling cardให้เราได้เลือกใช้อย่างสะดวกสบาย

                ส่วนการเติมเงินก็ใกล้เคียงกับที่เมืองไทย ในห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าสะดวกซื้อทั่วไปก็สามารถหาบัตรเติมเงินได้ไม่ยาก รวมทั้งทางระบบมือถือก็ยังมีโปรโมชั่นสำหรับผู้ต้องการใช้internet wirelessในมือถือแบบทุกๆที่ หรือจะเป็นการส่งข้อความก็ดี อย่างไรก็ตามโรงเรียนภาษาที่เราจัดส่งไปทั้งหมดมีwireless internet serviceให้ใช้บริการเช่นกัน

การเดินทางเข้าเมือง CEBU, Philippine (VISA and Special study permit)

            เนื่องจากประเทศไทยของเราและ ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นประเทศในกลุ่มเอเชีตตะวันออกเฉียงใต้ หรือ ASEAN ประกอบกับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศอยู่ในทิศทางด้านบวกมาตลอด เป็นผลให้ผู้ที่ถือสัญชาติไทยได้รับอนุญาตผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและอยู่ในประเทศฟิลิปปินส์ได้ยาวถึง 21 วันโดยไม่ต้องใช้วีซ่า               

            ทั้งนี้ในการเรียนภาษาที่โรงเรียนในสังกัดของ EDUPAC ทางโรงเรียนจะออกจดหมายเชิญเพื่อการศึกษา ไว้ใช้ในการอ้างอิงสถานะในการเข้าประเทศฟิลิปปินส์ และผู้เรียนจะต้องขึ้นทะเบียนอนุญาตการศึกษาระบบพิเศษ (Special study permit หรือ SSP) กับทางรัฐบาลเมื่อไปถึง และถึงแม้ถ้าระยะเวลาการอยู่ในประเทศฟิลิปปินส์จะเกินจาก 21 วัน ทางโรงเรียนจะอำนวยความสะดวกผู้เรียนในการทำ VISA เพื่อใช้สำหรับการศึกษาและท่องเที่ยวต่อ

            อย่างไรก็ดี ตามกฏหมายคนเข้าเมือง Cebu ประเทศฟิลิปปินส์ ไม่ว่าระยะเวลาในการเรียนภาษาของผู้เรียนนั้นจะยาวแค่ไหน ทางรัฐบาลจะถือเอาเอกสาร 2 ชิ้น ( SSP และ VISA) ประกอบกันเป็นสำคัญ ซึ่งทาง EDUPAC จะอำนวยความสะดวกในการขึ้นทะเบียนเอกสารทั้งสองชิ้นเพื่อการเรียนในประเทศฟิลิปปินส์อย่างถูกกฏหมาย

ข้อควรระวัง : หนังสือเดินทางควรต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน บวกกับระยะเวลาที่อยู่ในฟิลิปปินส์

 

การโอนเงินต่างประเทศ International Money Transfer

            การโอนเงินต่างประเทศสำหรับใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนั้น ทางผู้เรียนสามารถสมัครบัตรเงินสด Debit หรือ บัตรเครดิต Credit กับธนาคารต่างๆในประเทศไทยที่มีเครื่องหมาย VISA หรือ Master Card แล้วใช้บัตรดังกล่าวในการกดเงินสดจากทางเครื่องATM ที่มีเครื่องหมาย VISA หรือ Master Card

            หรือถ้าผู้เรียนต้องการความมั่นใจกับธนาคารต่างชาติที่ให้บริการทั้งประเทศไทยและประเทศฟิลิปปินส์ EDUPAC ขอแนะนำการในการเปิดบัญชีและขอคำปรึกษาเรื่องการโอนเงินและการแลกเปลี่ยนค่าเงินตราต่างประเทศได้ที่ Citi Bank ที่ท่านจะสามารถเบิกเงินสดโดยเสียค่าบริการผ่านสาขาต่างประเทศ

            หรือ ทางEDUPAC ให้บริการดูแลการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและจัดส่งเงินเปโซถึงปลายทาง ในข้อกำหนดของกฏหมายการเงินระหว่างประเทศ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในทุกๆเดือน