สถานที่พัก

สถานที่พักภายนอกมหาวิทยาลัย

Hasook-Jib หอพักเอกชน

          หอพักเอกชนนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งถูกจัดการไว้ดูแลเพื่อนักศึกษาที่ไม่ต้องการพักในมหาวิทยาลัย ซึ่งจะมีกฎระเบียบที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้การเข้าอยู่ในหอพักเอกชนนั้น มักจะไม่มีการวางเงินมัดจำหรือสัญญาผู้อยู่อาศัย

ทั้งนี้การบริการของส่วนหอพัก มักจะรวมถึง อาหารเช้า หรือ เข้าและเย็น น้ำร้อน ข้าวสวย บะหมี่มีกึ่งสำเร็จรูป ที่ผู้พักสามารถรับประทานได้ฟรี อย่างไรก็ดีเนื่องจากการที่พื้นที่ส่วนใหญ่ของหอพักมักจะอยู่ในเขตชุมชนทำให้การเป็นอยู่ในห้องส่วนตัวจะมีพื้นที่เล็ก และ บางที่ต้องใช้สอยห้องครัว หรือ ส่วนบริการส่วนรวมอื่นๆ ร่วมกัน สำหรับความปลอดภัยนั้นสามารถสบายใจได้กับการมีคนดูแลเป็นป้าผู้สูงอายุ (เจ้าของสถานที่นั้นเอง) ที่จะคอยทำอาหารและดูแลสถานที่อีกด้วย

ค่าที่พักโดยเฉลี่ย

13,600 บาท 18,000 บาท ต่อเดือน

 


Apartment or Studio

         ห้องพักส่วนตัว( หรือ อพาร์ทเม้นท์)นั้น เนื่องด้วยสถานที่พักในลักษณะนี้ เหมาะสำหรับผู้อาศัยที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ทั้งตู้เย็น เตียงนอน ทีวี ครัว และ เครื่องซักผ้าทั้งหมดอยู่ภายในพื้นที่ส่วนตัวของผู้อยู่อาศัย ในด้านของคุณภาพสถานที่นั้นมีความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายและความปลอดภัยสูงจากระบบป้องกันอัตโนมัติ ทั้งนี้การเข้าพักอาศัยในลักษณะนี้ มีค่าใช่จ่ายที่สูงกว่า หอพักเอกชน และ มีค่าประกันที่พักด้วยเช่นกัน ในการเข้าอยู่ส่วนใหญ่เจ้าของสถานที่มักให้ทำสัญญาเช่าในระยะเวลา 6 เดือน – 2ปี ทั้งนี้การรับผิดชอบค่าสาธารณูปโภคของผู้อยู่อาศัยขึ้นกับข้อตกลงกันกับเจ้าของสถานที่

ค่าที่พักโดยเฉลี่ย

15,000 บาท 30,000 บาท ต่อเดือน

ค่ามัดจำสถานที่

150,000 บาท – 300, 000 บาท