Yonsei university

แนะนำมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยยอนเซ Yonsei university


มหาวิทยาลัยยอนเซ (Yonsei university) หนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่และดีที่สุดในประเทศเกาหลี เริ่มการเรียนการสอนจากการนำโดยมิชชั่นนารีคริสต์เตียน ตั้งแต่ปี 1885 โดยถ้าพูดถึงยอนเซคงเป็นอีกหนึ่งความคาดหวังสูงสุดของผู้ปกครองและวัยรุ่นชาวเกาหลีที่กำลังจะสอบเช้าเรียนในระดับอุดมศึกษา พร้อมทั้งศิษย์เก่า กว่า 300, 000 บุคลากรที่เป็นแรงขับเคลื่อนประเทศเกาหลีใต้ในการขยายตัวของประเทศในระดับโลก ด้วยหัวใจแห่ง “ความสัตย์จริงและอิสรภาพเสมือนพญาเหยี่ยว” ตามหลักปรัชญาของมหาวิทายาลัยยอนเซ

วิชาเอกที่เป็นที่นิยม : ภาษาศาสตร์ / แพทยศาสตร์ / เศรษฐศาสตร์

หลักสูตรในระดับมหาบัณฑิต : 18 โครงการ, กลุ่มคณะ 22 คณะ และ หน่วยการศึกษา 133 หน่วย

สีประจำมหาวิทยาลัย : สีน้ำเงินเข้มการรับสมัครระดับปริญญาตรี / โท / เอก
หลักสูตร ปริญญาตรี/โท/เอก

คณะในระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ/การเรียนการสอนเป็นภาษาเกาหลี)ช่วงของการสมัคร เดือน เมษายน
การส่งใบสมัครก่อน BY EDUPAC มีนาคม
สอบสัมภาษณ์ เดือน พฤษภาคม
การตอบรับของมหาวิทยาลัย ต้นเดือน มิถุนายน


คณะในระดับปริญญาโท/เอก (International program/การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ) มหาวิยาลัย ยอนเซ- กำหนดสมัคร ของ เทอมฤดูใบไม้ผลิ: กันยายน – พฤศจิกายน
- กำหนดสมัคร ของ เทอมฤดูใบไม้ร่วง: มีนาคม – พฤษภาคม

ค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ

- ค่าใช้จ่ายสามารถเปลี่ยนแปลงได้จากการผันผวนของค่าเงินและสาขาวิชา
- ค่าใช้จ่ายรวม ค่าสมัครเรียน + ค่าเล่าเรียน + ค่าบำรุงรักษาพิเศษของมหาวิทยาลัย
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดผู้เรียนที่ใช้บริการการศึกษาของเราจะได้รับการจัดเตรียมการโอนค่าเล่าเรียนและไปเรียนโดยตรงพร้อมกันโดยไม่ต้องผ่านทางเราก่อน เพื่อการตรวจสอบ
- ค่าใช้จ่ายต่างสามารถได้รับการพิจารณาให้ทุนจากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งสามารถขอข้อมูลทุนจาก EDUPAC
02-884-8966สถาบันภาษา

KOREAN LANGUAGE INSTITUTE : YONSEI University

Yonsei University – สถาบันภาษาเกาหลี มหาวิทยาลัย Yonsei

• ก่อตั้งและเปิดเป็นสถาบันภาษาเกาหลีในวันที่ 1 เมษายน 1959 เป็นที่แรกทำการสอนภาษาเกาหลีแบบครบวงจรและได้รับมาตรฐาน
• มีนักศึกษากว่า 100,000 คนจาก 144 ประเทศทั่วโลกเข้ามาเรียนที่นี่ และ 53 ปีที่ผ่านมามีผู้จบการศึกษาจากที่นี่แล้วกว่า 5,800 คน
• ในทุกๆ ภาคการศึกษา จะมีนักเรียนใหม่ประมาณ 1,700 คน
• เหล่าคณะอาจารย์และผู้ประสานงานที่เป็นกันเอง ประสบการณ์สูง และเอาใจใส่ในทุกรายละเอียด
• เรียนในสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตร และบรรยากาศของเทคโนโลยีการเรียนรู้ที่ล้ำสมัย
• มีโปรแกรมที่เหมาะสมในเลือกอย่างหลากหลายเพื่อจุดประสงค์ของการพัฒนาด้านภาษาอย่างบูรณาการ

จุดเด่น

- เปิดการอบรมภาษาเกาหลีให้ ชาวต่างชาติ เป็นเวลานานกว่า 50 ปี
- เมื่อศึกษาจบแล้ว จนถึงขั้นสูง ผู้เรียนจะได้รับการยอมรับเป็นอย่างมากสำหรับคนเกาหลีหรือแม้กระทั่งไปสมัครมหาวิทยาลัยดีๆ
- เหมาะสำหรับ ผู้ต้องการใช้ภาษาเกาหลีที่มีพื้นฐานแข็ง เช่น นำไปสมัครเรียนมหาวิทยาลัยต่อ ทำงานต่อ

Courses

1. Regular program: การเรียนภาษาภาคปกติ 200 ชั่วโมง

สร้าง พื้นฐาน และ พัฒนาศักยภาพในการภาษา ในทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยโปรแกรมจะถูกแบ่งออกเป็นระดับชั้นการเรียน 6 ระดับหรือ 8 ระดับ (สำหรับผู้ที่ต้องการเสริมพื้นฐานและใช้เวลาอยู่กับภาษาเกาหลีมากขึ้น) ตั้งแต่เริ่มต้น จนไปถึงขั้นสูง ในเวลาเรียนสองช่วง

คือ เรียนจันทร์ ถึง ศุกร์ ช่วงเช้า 9.00 - 13.00 โดยจะมีพักช่วง 10 นาที สองครั้ง และ พัก 20 หนึ่งครั้ง
ช่วงบ่าย 13.40 – 5.30 โดยจะมีพักช่วง 10 นาที สองครั้ง และ พัก 20 หนึ่งครั้ง

โดยมีเวลาในการเข้าเรียน 4 ช่วงต่อปี ช่วงละ 10 สัปดาห์

ช่วงระยะการศึกษาและการสมัคร

2014

Term

Newcomer
Application
Period

Newcomer
Registration
Deadline

(Tuition Fee Deadline)

Newcomer
Placement
Test

Orientation

Begins

Ends

Spring

Nov. 18, 2013 ~ 
Feb. 21

Mar. 7

Mar. 28

Apr. 1

Apr. 2

Jun. 13

Summer

Feb. 10 ~ 
May 9

May 23

Jun. 18

Jun. 20

Jun. 23

Sep. 2

Fall

May 12 ~ 
Aug. 15

Aug. 29

Sep. 22

Sep. 24

Sep. 25

Dec. 5

Winter

Aug. 25 ~ 
Nov. 28

Dec. 12

Jan. 7 (2015)

Jan. 9 (2015)

Jan. 12 (2015)

Mar. 25 (2015)

2015

Term

Newcomer
Application
Period

Newcomer
Registration
Deadline

(Tuition Fee Deadline)

Newcomer
Placement
Test

Orientation

Begins

Ends

Spring

Nov. 17, 2014 ~ 
Feb. 13

Mar. 6

Apr. 1

Apr. 3

Apr. 6

Jun. 16

Summer

Feb. 9 ~ 
May 8

May 22

Jun. 22

Jun. 24

Jun. 25

Sep. 4

Fall

May 11 ~ 
Aug. 7

Aug. 21

Sep. 21

Sep. 23

Sep. 24

Dec. 7

Winter

Aug. 17 ~ 
Nov. 20

Dec. 4

Jan. 5 (2016)

Jan. 7 (2016)

Jan. 8 (2016)

Mar. 22 (2016)


[LEVEL 1]
• อ่านและเขียนตัวอักษรได้อย่างดี
• เข้าใจหลักพื้นฐานของการออกเสียง ตัวสะกด ทั้งแบบตัวเดียวและผสม
• เช้าใจหลักพื้นฐานของการสร้างประโยค
• สามารถพูดโต้ตอบในการแนะนำตัว ทักทาย สั่งอาหาร ซื้อของ ถามทาง ใช้การเดินทางสาธารณะ ได้คล่องแคล่ว และ การคุยทางโทรศัพท์เบื้องต้น

CURRICULUM

[LEVEL 2]
พัฒนาต่อเนื่องจากระดับแรก ทั้งการออกเสียง และกฎหลักต่างๆ ได้ถูกต้อง สามารถสร้างประโยคที่ซับซ้อนและเป็นประโยคเชื่อมได้มากขึ้น
สามารถสร้างประโยคที่ซับซ้อนและเป็นประโยคเชื่อมได้มากขึ้น
ใช้คำอย่างเป็นทางการ คำสุภาพ และการพูดในการบอกกล่าว ได้อย่างเหมาะสม
เรียนรู้การสื่อสารอย่างอิสระในชีวิตประจำวัน ทั้งปัญหาทั่วไปที่เกิดขึ้น.
สามารถเข้าใจหลักวัฒนธรรมทั่วไปของคนเกาหลี
เรียนรู้คำศัพท์ด้านอาหาร การไปรษณีย์ การเดินทาง การคุยทางโทรศัพท์ บทสนททนาเรื่องการท่องเที่ยวและชีวิตครอบครัว

CURRICULUM

[LEVEL 3]
• เรียนรู้การสื่อสารที่ต้องใช้และสำคัญในชีวิตเกาหลี
• พัฒนาการใช้ความคิดเห็นสื่อสารในรูปแบบการ พูด และ เขียน หรือ การพูดต่อหน้าชั้น 3 นาที และ การแสดงบทบาทภาษาเกาหลี
• เข้าใจอย่างลึกซึ้งในการวางโครงประโยคและสร้างประโยคที่ซับซ้อน และเกี่ยวข้องกัน
• ใช้หลักไวยากรณ์และคำศัพท์ได้อย่างถูกต้องและบ่งบอกถึงความคิดเห็นส่วนตัวได้ ในองค์ประกอบของประโยค

CURRICULUM

[LEVEL 4]
• ใช้หลักไวยากรณ์ที่เรียนมาตั้งแต่ level 1 จน ถึง level 3 ในการสื่อสารทั่วไปได้อย่างคล่องแคล่ว
• สามารถสื่อสารโดยไม่เพียงคำศัพท์เกาหลีทั่วไป แต่นำคำที่คนเกาหลีใช้ในชีวิตประจำวันมาใช้มากขึ้น ในหลักที่เข้าใจถึงวัฒนธรรมและวิธีคิดของคนเกาหลี
• สามารถพูดและเขียนในชีวิตประจำวันได้ในประโยคยาวๆ ทั้งในเรื่องที่คุ้นเคยและการออกความคิดเห็นส่วนตัว
• สามารถฟังและเข้าใจหลักการสื่อสารและการเขียนในหัวข้อที่ยาวขึ้นและแตกต่าง สามารถอ่านและเข้าใจในความรู้ด้านสังคมและวัฒนธรรมเกาหลีได้เป็นอย่างดี

CURRICULUM

[LEVEL 5]
• เข้าใจหลักความคิดและสามารถออกความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านการเรียน หรือ ในระดับ professional ด้านภาษา ศิลปะ สังคม วิทยาศาสตร์ และการเป็นอยู่ของมนุษย์
• เข้าใจและสามารถตอบโต้ในสถานการณ์ปัจจุบัน หรือ ข่าวในหนังสือพิมพ์ได้ดี
• ใช้คำศัพท์และการสื่อสารอย่างเหมาะสม บนพื้นฐานของความรู้สึกผู้พูดในการให้ข้อมูล
• เข้าใจค่าของภาษา การศึกษา ชีวิตการทำงาน วิทยาศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม สังคมแบบดังเดิม ธรรมชาติ และวิธีปฏิบัติการอยู่ร่วมในครอบครัวและสังคมเกาหลีได้อย่างดีเยี่ยม

CURRICULUM

[LEVEL 6]
• สามารถใช้ไวยากรณ์เกาหลีได้อย่างธรรมชาติคล้ายคลึงคนเกาหลี ทั้งในระดับที่ซับซอน และ ระดับอาชีพ
• เข้าใจหลักความคิดและสามารถออกความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านการเรียน หรือ ในระดับ professional ด้านชีวิตและสังคมคนเกาหลี
• เรียนรู้การใช้ภาษาและคำศัพท์ที่ต้องใช้จริงในการเรียนระดับมหาวิทยาลัยในเกาหลี
• เรียนรู้การใช้ภาษาเกาหลีชั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต หลักคิดของคนเกาหลี ทั้งในการพูดเกี่ยวกับหัวข้อที่กว้างและพัฒนาการโต้ตอบปัญหาในสังคม ทั้งในยุคปัจจุบันและอดีต

CURRICULUM

วิธีการสมัคร
1. เลือกcourse ที่เหมาะสมแก่ความต้องการในการนำไปใช้จริง หรือ รับคำปรึกษากับเรา 02-884-8966
2. เตรียมเอกสารที่จำเป็นให้พร้อม (เอกสารทั้งหมดต้องเป็นภาษาอังกฤษ)
• สำเนาเอกสารรับรองการศึกษาหรือใบคะแนนที่ออกโดยสถาบันที่เป็นที่ศึกษาล่าสุด ขั้นต่ำ ม.6
• สำเนา หนังสือเดินทาง
• ภาพถ่ายสี 3 ใบ
• จดหมายรับรองสถานการณ์ทาการเงิน เพื่อการดำเนินการขอวีซ่าสำหรับท่านที่ต้องการไปศึกษาเกิน3เดือนหรือ 1 ระดับ (สามารถขอได้จากธนาคารพาณิชย์ได้ทุกที่)

ค่าอบรม

ราคาอาจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากความผันผวนของค่าเงินวอน  
ค่าสมัครเรียน 1,800 บาท
ค่าเรียน 51,000 บาท
Total 52,800 บาท


2. 3-Week program: การเรียนภาษาเกาหลี ระยะสั้น 3 อาทิตย์ 60 ชั่วโมง

โปรแกรมพิเศษ เหมาะสมสำหรับผู้ที่ต้องการซึมซับภาษา วัฒนธรรม สถานที่ท่องเที่ยว และ ประสบการณ์ในระยะเวลาอันสั้น ผู้เรียนจะได้รับการอบรมภาษาในช่วงเช้าและสนุกไปกับกิจกรรมวัฒนธรรมเกาหลีพิเศษในช่วงบ่าย อาทิเช่น เทควันโด การเล่นดนตรีเกาหลี หรือ การทำอาหารเกาหลี ทั้งนี้เนื่องจากจุดประสงค์ของโปรแกรม ทางสถาบันเปิดการอบรมในช่วง ภาคฤดูใบไม้ผลิ ฤดูหนาว และฤดูร้อน 2 ครั้ง

เรียนจันทร์ ถึง ศุกร์ ช่วงเช้า 9.00 - 13.00 โดยจะมีพักช่วง 10 นาที สองครั้ง และ พัก 20 หนึ่งครั้ง
ช่วงบ่าย กิจกรรมวัฒนธรรมเกาหลีพิเศษ: เทควันโด การเล่นดนตรีเกาหลี หรือ การทำอาหารเกาหลี

ช่วงระยะการศึกษาและการสมัคร

โดยมีเวลาในการเข้าเรียน 4 ช่วงต่อปี ช่วงละ 10 สัปดาห์

Schedule 3 Weeks Program

Term

Application 
Period

Payment 
Deadline

Placement 
Test

Begins

Ends

2014 Spring

Jan. 13~ Feb. 7

Feb. 7

Mar. 4, 2:00 pm

Mar. 5

Mar. 25

Summer (1)

Mar.24 ~ Jun. 20

Jul. 4

Aug. 4, 2:00 pm

Aug. 5

Aug. 26

Summer (2)

Apr.14 ~ Jul. 11

Jul. 25

Aug. 26, 2:00 pm

Aug. 27

Sep. 19

Winter

Sep. 22 ~ Dec. 19

Jan. 2

Feb. 3 (2015)

Feb. 4 (2015)

Feb. 27 (2015)

จำนวนผู้เข้าเรียน 3 – Weeks แบ่งตามอายุ (Unit: Number of Students)

ระดับการศึกษา 6 ระดับ : ใช้ข้อมูลอ้างอิงเดี่ยวกันกับภาคเรียนปกติ Regular program

วิธีการสมัคร

1. เลือกcourse ที่เหมาะสมแก่ความต้องการในการนำไปใช้จริง หรือ รับคำปรึกษากับเรา 02-884-8966
2. เตรียมเอกสารที่จำเป็นให้พร้อม (เอกสารทั้งหมดต้องเป็นภาษาอังกฤษ)
• สำเนาเอกสารรับรองการศึกษาหรือใบคะแนนที่ออกโดยสถาบันที่เป็นที่ศึกษาล่าสุด ขั้นต่ำ ม.6
• สำเนา หนังสือเดินทาง
• ภาพถ่ายสี 3 ใบ

ค่าอบรม

ราคาอาจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากความผันผวนของค่าเงินวอน  
ค่าสมัครเรียน 1,800 บาท
ค่าเรียน 51,000 บาท
Total 52,800 บาทค่าที่พัก

สถานทีพัก/ราคา

Check-in

Check-out

Winter

DMC Ville (Full)

770,000 Won

Feb 1

Feb 27

Spring

DMC Ville (Full)

850,000 Won

Mar 4

Mar 27

Summer (1)

Muak Dormitory

530,000 Won

Aug 4

Aug 28

Summer (2)

DMC Ville

850,000 Won

Aug 26

Sep 18

Winter

Sk Global House

687,500 Won

Jan 20, 2014

Feb 14


3. University Korean program: อบรมภาษาเกาหลีเพื่อการเรียนต่อมหาวิทยาลัย 200 ชั่วโมง


โปรแกรมพิเศษ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสมัครศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก ในมหาวิทยาลัย ณ ประเทศเกาหลี โปรแกรมนี้ถูกสร้างมาเพื่อตอบสนองการเรียนรู้ภาษาเพื่อปรับตัวผู้เรียนให้เข้ากับห้องเรียนในมหาวิทยาลัย ทั้งระบบเรียนภาษาเพื่อนำไปใช้จริง และการเรียนระบบเสมือนจริงด้วยเช่นกัน

Spring ภาคฤดูใบไม้ผลิ/ fall ภาคฤดูใบไม้ร่วง: 10 อาทิตย์
เรียนจันทร์ ถึง ศุกร์ ช่วงเช้า 9.00 - 13.00 โดยจะมีพักช่วง 10 นาที สองครั้ง และ พัก 20 หนึ่งครั้ง

Summer ภาคฤดูร้อน / Winter ภาคฤดูหนาว: 6 อาทิตย์
เรียนจันทร์ ถึง ศุกร์ ช่วงเช้า 9.00 - 17.00 โดยจะมีพักช่วง 10 นาที สี่ครั้ง และ พัก 20 สองครั้ง

ระดับการศึกษา

Level

Curriculum

Beginner 1

ภาษาเกาหลีสำหรับชีวิตในมหาวิทยาลัย 200 Hours

Beginner 2

ภาษาเกาหลีสำหรับชีวิตในมหาวิทยาลัย 200 Hours

Intermediate 1

ภาษาเกาหลีสำหรับชีวิตในมหาวิทยาลัย 150 Hours
ภาษาเกาหลีสำหรับในห้องเรียนระดับมหาวิทยาลัย 50 Hours

Intermediate 2

ภาษาเกาหลีสำหรับชีวิตในมหาวิทยาลัย 120 Hours
ภาษาเกาหลีสำหรับในห้องเรียนระดับมหาวิทยาลัย 80 Hours

Advanced

ภาษาเกาหลีสำหรับชีวิตในมหาวิทยาลัย 80 Hours
ภาษาเกาหลีสำหรับในห้องเรียนระดับมหาวิทยาลัย 120 Hours

ตั้งแต่ 2012 โปรแกรมอบรมภาษาเกาหลีสำหรับการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยมี 6 ช่วงเวลาใน 1 ปี โดยใน1ช่วงเวลามีระยะ6สัปดาห์

ช่วงระยะการศึกษาและการสมัคร

2014

Application 
Period

Payment
Deadline

Placement 
Test

(09:30 a.m.)

Orientation
(03:00 p.m.)

Begins

Ends

1st Term

Jan. 10 ~ Feb. 7

Feb. 7

Feb. 27

Feb. 28

Mar. 3

Apr. 18

2nd Term

Mar. 7 ~ Apr. 4

Apr. 4

Apr. 29

Apr. 30

May. 1

Jun. 23

3rd Term

May. 9 ~ Jun. 6

Jun. 6

Jun. 26

Jun. 27

Jul. 1

Aug. 19

4th Term

Jul. 11 ~ Aug. 8

Aug. 8

Aug. 28

Aug. 29

Sep. 1

Oct. 24

5th Term

Sep. 5 ~ Oct. 3

Oct. 3

Oct. 30

Oct. 31

Nov. 3

Dec. 19

6th Term

Nov. 14 ~ Dec. 12

Dec. 12

Jan. 5 (2015)

Jan. 5 (2015)

Jan. 6 (2015)

Feb. 26 (2015)

วิธีการสมัคร
1. เลือกcourse ที่เหมาะสมแก่ความต้องการในการนำไปใช้จริง หรือ รับคำปรึกษากับเรา 02-884-8966
2. เตรียมเอกสารที่จำเป็นให้พร้อม (เอกสารทั้งหมดต้องเป็นภาษาอังกฤษ)
• สำเนาเอกสารรับรองการศึกษาหรือใบคะแนนที่ออกโดยสถาบันที่เป็นที่ศึกษาล่าสุด ขั้นต่ำ ม.6
สำเนา หนังสือเดินทาง
ภาพถ่ายสี 3 ใบ
จดหมายรับรองสถานการณ์ทาการเงิน เพื่อการดำเนินการขอวีซ่าสำหรับท่านที่ต้องการไปศึกษาเกิน 3 เดือนหรือ 1 ระดับ (สามารถขอได้จากธนาคารพาณิชย์ได้ทุกที่)

ค่าอบรม

ราคาอาจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากความผันผวนของค่าเงินวอน  
ค่าสมัครเรียน 1,800 บาท
ค่าเรียน 48,500 บาท
Total 50,300 บาท


4. Evening program: อบรมภาษาเกาหลีภาคเย็น 90 ชั่วโมง


สร้าง พื้นฐาน และ พัฒนาศักยภาพในการภาษา ในทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยโปรแกรมจะถูกแบ่งออกเป็นระดับชั้นการเรียน 8 ระดับ ตั้งแต่เริ่มต้น จนไปถึงขั้นสูง ในเวลาเรียนช่วงเย็น ตั้งแต่ 18.30 ถึง 21.05 ใน 1 สัปดาห์ เรียน 3วัน (จันทร์/อังคาร/พฤหัส)
ระยะเวลา : 10 weeks

Schedule Evening Program 90 Hours

Term

Application 
Period

Registration 
Deadline

Placement 
Test

Begins

Ends

Spring

Jan. 13~ Mar. 7

Mar. 14

Mar. 27

Apr. 1

Jun. 12

Summer

Mar.3 ~ Jun. 5

Jun. 12

Jun. 24

Jun. 26

Sep. 2

Fall

Jun. 2 ~ Sep. 5

Sep. 11

Sep. 23

Sep. 25

Dec. 4

Winter

Sep. 22 ~ Dec. 24

Dec. 31

Jan. 13 (2015)

Jan. 15 (2015)

Mar. 26 (2015)

ค่าอบรม


นักเรียนมหาวิทยาลัย

ขนาดห้อง

Spring

Summer

Fall

Winter

SK Global House

ห้องเดียว

2,490,000

1,245,000

2,490,000

1,245,000

ห้องคู่

1,650,000

825,000

1,650,000

825,000

International House

ห้องคู่

1,414,000

707,000

1,414,000

707,000

 

นักเรียนภาษา

ขนาดห้อง

Spring

Summer

Fall

Winter

SK Global House

ห้องเดียว

1,844,000

ห้องคู่

1,354,000

International House

ห้องคู่

1,115,000

หอพักมู-อาก MUAK Dormitory : 813,130 KRW / ต่อหนึ่งเทอมหอพัก

หอพักนานาชาติ I-HOUSE (International House)
PUBLIC FACILITIES:
Lounge area, seminar room, computer room, laundry facility
(coin laundry and iron on complimentary) and dry cleaning shop

ROOM FACILITIES:
- Single bed, Desk & chair, Bookcase, Closet, Shoe rack, Linen set, refrigerator, air-conditioning, heating system
- Shower room and toilet
- Internet phone
- Internet access available
- Students should bring their own towels and slippers.
- Personal computer, lamps, stereos, clocks and hair dryers are permitted.
- Hot plates, irons, tasters, rice cookers, space heaters and other such appliances are not permitted.

หอพักนานาชาติ SK Global ( SK Global HOUSE)
PUBLIC FACILITIES: Fitness Center, Multi-media room, Laundry, Kitchen,
Music room and others


Lounge Equipped with water purifier, computer, public phone and TV
Video room Equipped with TV and sofa.
Study room Equipped with desk and chair
Seminar room Equipped with desk and chair
Fitness Center Equipped with various sports equipment
Multi-media room Equipped with 24 sets of computers and printers
Laundry Coin laundry and complimentary iron
Kitchen 8 sets of kitchen furniture
Music room Furnished with sound-proof walls
Hall Equipped with sound-proof walls

COMMERCIAL FACILITIES: Food Court, Travel Agency, Flower Shop, Stationery,
Nail Care Shop, Chicken fast food

หอพักมู-อาก MUAK Dormitory
ROOM FACILITIES:
Two students in one room, each provided with a desk (including chair), a bookshelf, a wardrobe, and a bed. (Bed linen is not provided.) Room comes with an air conditioner, a phone (only incoming calls) and wired LAN.
- To make outgoing calls, you must use a pay phone or a personal cell phone.

PUBLIC FACILITIES:
Study room, seminar room, computer room, video room, chapel, oratory, lounge with a refrigerator, gym, laundry room, toilets and shower rooms on each floor

OTHER FACILITIES :

A. Cafeteria (Muak #2)
Breakfast (2,500 KRW): 7:00 a. m. - 9:30 a. m., Monday through Sunday
Dinner (2,500 KRW): 5:45 p. m. - 7:45 p. m., Monday through Sunday
Lunch (3,000 KRW): noon - 1:30 p. m., Monday through Friday and Sunday

B. Electric Power
All electric outlets in the dorms only provide 220V. (110V appliances are not compatible)

C. Cash
There is an ATM machine located in the lobbies of Dorm #1 and #2. They operate during the day. Students must open a domestic bank account in order to use the ATMs.

D. Dry Cleaning
A dry cleaning shop operates in the basement of Muak #2. The dry cleaning shop offers the following services: dry cleaning and laundry, shirts service, mending clothes.