การใช้ชีวิตอื่นๆ

เครื่องบริการเงินด่วน (ATM) สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

          นักท่องเที่ยวที่มีบัตรเครดิตซึ่งได้รับการยอมรับกันทั่วโลก สามารถถอนเงินสดจากบัญชีของท่าน หรือเบิกถอนเงินล่วงหน้าจากเครื่องบริการเงินด่วน (ATM) ที่ตั้งอยู่ตามโรงแรมใหญ่ ห้างสรรพสินค้า สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน และสถานที่ท่องเที่ยว

การให้ค่าทิป

          การให้ค่าทิปไม่ได้เป็นธรรมเนียมดั้งเดิมของเกาหลี การคิดค่าบริการ 10% จะถูกคิดเพิ่มไว้ในใบเสร็จของโรงแรมอยู่แล้ว และ 3-10% สำหรับภัตตาคารบางแห่ง

ภาษี

          สินค้าส่วนใหญ่และงานบริการแทบทั้งหมดถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มตามอัตรามาตรฐาน 10% และรวมอยู่ในราคาขายปลีก ราคาค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการอื่น ๆ ในโรงแรมนักท่องเที่ยว ค่าอาหารและบริการอื่น ๆ จะบวกภาษี 10% ลงในใบเสร็จ

กระแสไฟฟ้า

          ในประเทศเกาหลีโดยมาใช้กำลังส่งกระแสไฟฟ้า 220 โวล์ แต่บางที่สามารถใช้ 110 โวล์ได้ โปรดตรวจสอบ กำลังจ่ายของเครื่องใช้ไฟฟ้าท่านก่อนใช้

การใช้โทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ และ การโทรระหว่างประเทศ

          โทรศัพท์สาธารณะในประเทศเกาหลีมี 3 ประเภท โทรศัพท์ประเภทใช้บัตรโทรศัพท์ โทรศัพท์ประเภทใช้บัตรและเหรียญ และบัตรโทรศัพท์ IC ทั้งหมดนี้สามารถใช้สำหรับ โทรในพื้นที่ และโทรนอกพื้นที่ อัตราค่าโทรศัพท์ในพื้นที่ 3 นาที ราคา 70 วอน ค่าโทรศัพท์ต่างเมืองมีราคาเพิ่มขึ้นกว่านี้

          โทรศัพท์ที่ใช้บัตรสามารถใช้กับโทรศัพท์ที่ใช้บัตรทั่ว ๆ ไป (บัตร MS) บัตรและเหรียญพร้อมกับบัตรชำระเงินล่วงหน้า IC หรือบัตรเครดิตพร้อมกับเหรียญที่ธนาคารเกาหลีออกให้และบัตรโทรศัพท์ IC บัตร MS หรือบัตรเครดิต บัตรโทรศัพท์เวิร์ลโฟนแบบชำระเงินล่วงหน้า (http://www.wpcard.com) สามารถใช้โทรได้จากโทรศัพท์ทั่วไปในประเทศเกาหลีหรือโทรไปยังประเทศอื่น ๆ ท่านยังสามารถนำบัตรไปใช้ในหลายประเทศทั่วโลกหากบัตรยังมียอดเงินเหลืออยู่ ท่านยังมีอีกวิธีที่จะโทรศัพท์ระหว่างประเทศคือ กดปุ่มแดงแล้วตามด้วย 0072911 สำหรับ AT & T กด 0072916 สำหรับ Sprint และอื่น ๆ

          สำหรับระบบโทรศัพท์มือถือในประเทศเกาหลีนั้น มีด้วยกันอยู่หลายระบบไม่ว่าจะเป็น SK,LG,SHOW หรือ FreeT ต่างก็เป็นระบบที่มีการจ่ายและการทำสัญญาในสองลักษณะ คือ ระบบบัตรเต็มเงินและระบบรายเดือนซึ่งมีจุดต่างจากระบบในประเทศไทยอยู่บ้าง ทาง EDUPAC จึงมีบริการจัดหามือถือและแนะนำวิธีการโทรระหว่างประเทศในราคาที่ประหยัด ทั้งในศูนย์ที่ประเทศไทยและเกาหลีศูนย์รับแจ้งของหาย

          ติดต่อศูนย์รับแจ้งของหายของสำนักงานตำรวจนครบาลโซล เมื่อหาของไม่พบ หรือทำของหาย ก่อนไปกับ ศูนย์ EDUPAC