การสอบวัดระดับภาษา และ การสอบ TOPIK

TOPIK มีผลอย่างไรกับการสมัครเข้ามหาวิทยาลัยในเกาหลี และประโยชน์ของ TOPIK

         TOPIK คืออะไร น้องๆ หลายคนอาจจะสับสนเพราะเคย ได้ยินแต่ TOEFL , TOEIC … TOPIK การสอบภาษาเกาหลีชื่อแปลกใหม่ แต่การจะผ่านสอบนี้ไปได้ผู้สอบตัองมีความรู้พอตัวเลยทีเดียว TOPIK ย่อมาจาก Test Of Proficiency In Korean ค่ะ TOPIK เป็นการทดสอบความสามารถทางภาษาเกาหลีของชาวต่างชาติ โดยเป็นการสอบเพื่อวัดพื้นฐาน หรือความสามารถทางภาษาเกาหลีของผู้ที่ไม่ใช้ภาษาเกาหลีเป็นพื้นฐาน ชาวเกาหลีที่อยู่ต่างแดน ชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศเกาหลี ผู้เรียนภาษาเกาหลี นักเรียนต่างชาติที่สนใจเรียนที่เกาหลี บุคคลที่สนใจทำงานในประเทศ หรือต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับประเทศเกาหลี โดยวัตถุประสงค์ของการสอบ TOPIK เพื่อวัดและประเมินผล ในการนำภาษาเกาหลีไปใช้ เพื่อเป็นใบเบิกทางขึ้นสู่วงสวรรค์ในการศึกษาหรือเข้าทำงาน ดังนั้น TOPIK จึงมีผลระดับน่าเชื่อถือสูงสุดในการสอบเพื่อเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย เพราะถ้าแตกฉานในภาษาเกาหลี มหาลัยไหนๆ ก็อยากอ้าแขนรับไว้มาเป็นนักศึกษาทั้งนั้น

         สำหรับน้องๆที่อยากจะเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเล เพื่อมาสัมผัสบรรยากาศการเรียนในดินแดนที่ใครๆ ปรารถนา น้องๆ ควรมีการเตรียมตัวในการสอบ TOPIK ตั้งแต่เนิ่นๆ เพราะน้องจะมีโอกาสมากขึ้นในการเดินผ่านด่านสุดหินของคณะกรรมการจากทางมหาวิทยาลัย เพราะการสื่อสารคือปัจจัยสำคัญในการศึกษาวิชาต่างๆ ถ้าน้องพูดไม่ได้ เขียนไม่ออก ใครเค้าจะอยากให้มาเรียนจริงไหมคะ น้องจะลำบากที่ต้องมาสอบซ่อมอีกต่างหาก ในเกาหลีหลักสูตรระดับมหาวิทยาลัยล้วนแต่ใช้ภาษาเกาหลีเป็นภาษาหลัก หรือถ้าน้องๆ คนไหนอยากเรียนเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษเราก็ไม่ว่ากัน แหม่แต่มาเกาหลีทั้งทีใครๆ ก็อยากใช้ภาษาเกาหลีได้คล่องแคล่วจริงไหมคะอย่างไร เทรนด์ภาษาที่สามตอนนี้มาแรงแซงหน้าภาษาอังกฤษแล้ว แล้วกับภาษาเกาหลีด้วยแล้วน้อยคนนักค่ะที่จะแตกฉานจริงๆมาดูประเภทของ TOPIK กันค่ะTOPIK แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1. การทดสอบความสามารถทางภาษาเกาหลีทั่วไป (The Standard TOPIK) เป็นการสอบเพื่อวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาเกาหลีทั่วๆไปในชีวิตประจำวัน ที่จำเป็นต่อความเข้าใจถึงวัฒนธรรมเกาหลีและการศึกษาต่อเป็นต้น หรือที่ในหมู่นักเรียนที่เรียนภาษาเกาหลีเรียกกันว่าการสอบ “กึบ” หรือ ระดับนั่นเอง ผู้เข้าสอบสามารถเลือกเข้าสอบตามระดับชั้นที่เหมาะสมกับความสามารถของตนโดยจะมีการเปิดให้สมัครสอบ 3 ช่วงชั้นด้วยกัน คือ ชั้นต้น ชั้นกลาง และชั้นสูง

ระดับการสอบ แบ่งออกเป็น 3 ระดับหลัก และในแต่ละระดับ แบ่งออกเป็นอีก 2 ระดับย่อย รวมแล้วมีทั้งหมด 6 ระดับ

Level 1

ชั้นต้น [ Beginner ]

1

Level 2

2

Level 3

ชั้นกลาง [ Intermediate ]

1

Level 4

2

Level 5

ชั้นสูง [ Advance ]

1

Level 6

2

 

 

 


2. การทดสอบความสามารถทางภาษาเกาหลีเชิงธุรกิจ (The Business TOPIK) เป็นการสอบเพื่อวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาเกาหลี เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันและที่จำเป็นต่อการทำงานในสถานประกอบการเกาหลี ซึ่งจัดทำขึ้นสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะทำงานในประเทศเกาหลี การสอบ TOPIK ประเภทนี้ไม่มีการให้เกรดว่ามีความสามารถทางภาษาอยู่ในระดับใด หรือการประเมินผลว่าสอบตก – สอบผ่านใดๆทั้งสิ้น มีเพียงแต่การตรวจให้คะแนน และให้ผู้สอบนำผลคะแนนไปใช้ในการสมัครงานเท่านั้น โดยคะแนนเต็มของการสอบ TOPIK ประเภทนี้ คือ 400 คะแนน

ระยะเวลาในการสอบและรายละเอียดของข้อสอบ TOPIK

เวลาในการสอบ

ส่วนที่

หัวข้อ

ลักษณะข้อสอบ

จำนวนข้อ

คะแนน

90 นาที

1

คำศัพท์และไวยากรณ์
(Vocabulary & Grammar)

Multiple Choice

30

100

 

2

การเขียน (Writing)

Multiple Choice
Short Answer
Composition

10
5 – 7
1

40
30
30

 

90 นาที

3

การฟัง (Listening)

Multiple Choice

30

100

 

4

การอ่าน (Reading)

Multiple Choice

30

100

 

 

ระดับ

ส่วนแรก

ส่วนที่สอง

หมายเหตุ

คำศัพท์ ไวยากรณ์ การเขียน

การฟัง การอ่าน

•ช่วงเช้า (Beginner& Advanced)

•ช่วงบ่าย (Intermediate)

Standard korean

(S-TOPIK)

Beginner

09:00~12:00(180min)

Intermediate

14:00~17:00(180min)

Advanced

09:00~12:00(180min)

Business Korean

(B-TOPIK)

14:00~17:00(180min)

•กลาางวันAfternoon

 

เกณฑ์การพิจารณาผลสอบ TOPIK

1.แบบ Standard

     ผู้สอบจะผ่านในระดับใด พิจารณาจากคะแนน ดังนี้

          ระดับที่ 1, 3 และ 5 ในแต่ละส่วน ต้องได้คะแนนเฉลี่ยมากกว่า 50 คะแนน และไม่มีส่วนใดต่ำกว่า 40 คะแนน

          ระดับที่ 2, 4 และ 6 ในแต่ละส่วน ต้องได้คะแนนเฉลี่ยมากกว่า 70 คะแนน และไม่มีส่วนใดต่ำกว่า 50 คะแนน


2.แบบ Business

 

การจัดสอบ TOPIK ในประเทศไทย

      จัดสอบ ปีละ 1 ครั้ง

          ช่วงรับสมัคร ประมาณ เดือนกรกฎาคม – เดือนสิงหาคม ของทุกปี

          ช่วงสอบ ประมาณ เดือนกันยายน ของทุกปี

สถานที่รับสมัครและ สนามสอบ ในประเทศไทย มีสนามสอบ 2 แห่ง คือ กรุงเทพฯ และ ปัตตานี

กรุงเทพมหานคร

      โรงเรียนนานาชาติเกาหลีกรุงเทพฯ (KIS Bangkok School)

      29/19 หมู่ 6 ซอยมิตรไมตรี 28 แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ10530

      โทรศัพท์ 02-543-6981

ปัตตานี

      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาภาษาตะวันออก แผนกวิชาภาษาเกาหลี

      โทรศัพท์ 073-331-304

หลักฐานการสมัคร

      1. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ต้องเป็นรูปที่ถ่ายมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน หรือเป็นรูปสแกนรูปกล้องดิจิตอล )

      2. ค่าสมัครสอบ จำนวน 700 บาท

          จากรายละเอียดข้างต้นจะเห็นได้ว่า การสอบ TOPIK มีความสำคัญและมีประโยชน์อย่างมากในการเตรียมตัวเพื่อศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในประเทศเกาหลี นอกจากนั้นยังมีประโยชน์ในการนำไปใช้ในการทำงานในอนาคตของน้องๆ ด้วยนะคะ การเริ่มต้นเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆ ย่อมส่งผลต่อความพร้อมของน้องๆ และการประสบความสำเร็จในการสอบ TOPIK อย่างแน่นอนค่ะ เห็นอย่างนี้แล้วน้องๆ คงอยากที่จะเตรียมตัวแล้วใช่ไหมคะ พี่ๆ ขอกระซิบนิดนึงว่า มาตรฐานการสอบที่นี่วัดกันตามเนื้อผ้าเลยนะคะ และความท้าทายของการสอบนั้นไม่น้อยเลยทีเดียว นักเรียนที่เคยเรียนเพื่อเตรียมสอบในระดับ 5 สอบจริงๆ ออกมาได้ระดับ 4 ว่าง่ายๆ คือ ถ้าเตรียมตัวระดับไหนไป ผลสอบจริงที่ออกมาจะลดหลั่นกันไป เพราะเวลาสอบจริงนั้นเราจะตื่นเต้นไม่เหมือนตอนซ้อมทำข้อสอบ แต่ถ้าเรามีการเตรียมตัวอย่างที่พี่บอกไปความตื่นเต้นที่มีอาจน้อยลง ทำให้ผลออกมาตรงตามเป้าที่เราตั้งไว้ แล้วถ้าน้องๆ คนไหนสนใจที่จะฝึกปรือฝีมือ ก่อนลงสนามสอบจริงผ่านการทำข้อสอบ TOPIK เก่า ๆ แล้วละก้อ น้องสามารถมารับตัวอย่างข้อสอบ TOPIK กับพี่ๆ ได้เลยค่ะ ที่ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ EDUPAC อาคารสีชมพู ซ. บรมราชชนนี 11 ติดกับ LOTUS ปิ่นเกล้า ใกล้ Central ปิ่นเกล้า พี่ๆ ยินดีแนะนำ Trick เด็ดๆ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงสนามสอบ TOPIK ของน้องๆ อย่างเต็มที่เลยค่ะ