เรียนภาษาเกาหลี | เรียนกับ EDUPAC

KOREAN language @ EDUPAC


เรียนภาษาเกาหลี กับ K EDUPAC

เพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญประเทศเกาหลี”

เนื้อหาการเรียนการสอนภาษาเกาหลีที่ถูกออกแบบและพัฒนาในระยะเวลาถึง 50 ปี ให้เข้าถึงสิ่งที่ผู้เรียนจะสามารถนำไปใช้จริง โดยมุ่งเน้นสำหรับผู้ที่ต้องการไปศึกษาต่อ ทำงานต่อ ขอทุนการศึกษา หรือ มีความสนใจในภาษาเกาหลี ทั้งอ่าน พูด ฟัง และ เขียน ทั้งนี้ชาวเกาหลีต่างทราบดีว่า ศูนย์สถาบันภาษาที่ดีเยี่ยมที่สุดในประเทศเกาหลี คือ มหาวิทยาลัย Yonsei ที่ติดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของประเทศเกาหลีมาโดยตลอด

ทางเราจะคงไว้ซึ่งเนื้อหาและหนังสือตัวจริงจากทางมหาวิทยาลัย โดยมีคำกำกับเป็นภาษาอังกฤษเพื่อท่านจะได้เรียนเหมือนการเรียนจริงใน มหาวิทยาลัย Yonsei และ กำหนดนักเรียนต่อ class ไม่เกิน 7 คนเท่านั้น

*** ผู้ที่ขาดเรียนภาษาเกาหลีสามารถขอสิทธิ์ทบทวนจากอาจารย์ผู้สอน ก่อนเข้าเรียน class ต่อไป 1 ชั่วโมง ***

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สเรียนภาษาเกาหลีได้ที่หมายเลข 02-884-8966 หรือ http://www.facebook.com/edupaclemonde#!/edupaclemonde?sk=app_195646697137509

ตารางเวลาการเรียนภาษาเกาหลี

MON/WED 24 hours (18.00-20.00)

Level 1-Level 4

TUE/THU 24 hours (18.00-20.00)

Level 1-Level 4

SAT 24 hours (9.00-12.00/ 17.00-20.00)

Level 1-Level 4

SUN 24 hours (9.00-12.00)

Level 1-Level 4

TUE/THU 24 hours (10.00-13.00)

Level 1-Level 4

ค่าอบรมเรียนภาษาเกาหลี 4,880 บาท ต่อหนึ่งคอร์ส

ลด 10 % EDUPAC เข้าร่วมโครงการ Korean privilege Card กับ Korea Tourism Organization ในรัฐบาลเกาหลี

สอบวัดระดับความสามารถการเรียนภาษาเกาหลี

การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาเกาหลี (ก่อนเข้าเรียนในสถาบันภาษา)
เพื่อการจัดการเรียนการสอนทางภาษาเกาหลีที่ได้คุณภาพมากที่สุดแก่ผู้เข้าเรียน เมื่อผู้เรียนประสงค์ที่จะเข้าเรียนภาษาเกาหลีในระดับอื่นๆ ทางเราจำเป็นจะต้องวัดระดับทางภาษาเบื้องต้นเพื่อการจัดให้พูดเรียนเข้าเรียนในระดับที่เหมาะสม โดยผู้ที่ไม่ประสงค์จะเข้ารับการสอบวัดระดับทางภาษา ทางเราขอสงวนสิทธิ์จัดการเรียนการสอนในระดับเริ่มต้น หรือผู้ที่ไม่เคยมีพื้นฐาน (เริ่มต้นใหม่) จะได้เข้าในระดับเริ่มต้นเช่นกัน

แนะนำครอส เรียนภาษาเกาหลีประวัติครูและวุฒิบัตร

ประวัติผู้บริหาร

Tanawat Ausawawongsanti (เอ็ม)

- Bachelor’s degree of economics, international program, Thammasat university
- 3rd year of Bachelor’s degree as an exchange student to Yonsei university, Seoul, South Korea
< The first and one of the top universities in Korea> scholarship

Major : International and Industrial economics
Minor : Korean language
- 5th level Korean language institution , Yonsei university Korean
- Asian one organization scholarship (Korean language) , nominated by Royal Thai embassy , South Korea


1. Teaching Thai language to Korean November 2010 to August 2011

Part-Time Lecturer , Advanced Thai conversation in specific topics and Thai for Business Seoul, South Korea

2. Korean private teacher, Bangkok, Thailand (more than 100 hours), 2010

- Teaching basic of pronunciation, vocabulary and Grammar from Yonsei university
syllabus,share my one year life experience and culture to students to understand about
Korea more and consult them for further education in Korea

3. Easy going 이지고잉유학Sep 2010 to August 2011

1.1 Co-manager (Business planning and E-marketing) Nov 2010 to present
1.2 Foreign Communication executive Sep 2010 to Nov 2010 Seoul, South Korea

4. Samsung English institution 삼성영어교실2010 - 2011

Speaking English teacher (winter semester) For 6-9th grade students getting used to speak English in simple topics gains richer knowledge of English vocabularies and grammars *8 classes per a week Seoul, South Korea

Korea Relation field

- Television Talk Show guest, 화성인 바이러스 (TVN Channel) , November 2010, Seoul , South Korea
- A presenter of Thammasat university office of international affairs, Korea inspiration presentation including academic and cultural experiences (Yonsei, Sejong and Ajou University). Orientation of university freshmen June 2010
- A Korean-Thai investor Liaison (Sase Trading company) , Thailand Best friend’s investors campaign,Department of export promotion, Ministry of commerce, Royal Thai government, Oriental hotel June 2010
- An ASEAN Traditional fashion show model, Seoul , South Korea , 25 May 2009 nominated by Thai embassy of Korea republic
- Exchange student to Yonsei university < The first and one of the top universities in Korea> 2008 <University agreement on school fee Scholarship>
- Costume design , Drama club fall semester , Yonsei university, Seoul, South Korea 2008


ประวัติครู

Kru U
- Bachelor degree (Political science) , Thammasat university
- Exchange student (Yonsei university)
- EGPP scholarship , Master degree (Public administration) , Ewha womans university

Kru Noey
- Bachelor degree (Major Library & Information Science/ Minor English & Korean)  Chulalongkorn University
- Master of Arts in Korean Studies Yonsei University, Graduate School of International Studies, Seoul, Korea
- MBC Music Wave 2013 : T-ARA translation team    
          
Kru KiK
- Bachelor degree (Asian studies/Korean) , Slipakorn University
- Korean language training (Ewha womans university/Yonsei university)
- MBC Music Wave 2013 : Guard translation team

Kru Jongmin
- Korean proficiency  (native)
- TOEIC (Testing of English for International Communication) 970
- TOEFL (Test of English as a Foreign Language) 100
- Bachelor degree : English literature,Sejong UNIVERSITY ,Seoul , South Korea

Kru Jayno (Dea-Hyn)
- Korean proficiency  (native)
- MBC Music Wave 2013 : Press conference translation team
- English proficiency :IELTS overall band 7.0
- Bachelor degree : Thammasat University , international program


เนื้อหาหลักสูตรภาษาต่างๆ

หลักสูตรภาษา มหาวิทยาลัย Yonsei

หลักสูตรการสอนแบบเร่งรัด (1-1class) : University life / TOPIK / ภาษาเกาหลีเพื่อการพูดและฟัง

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบสำหรับนักเรียนที่มีประสงค์เร่งด่วนในการใช้ภาษาเกาหลีแบบเฉพาะด้าน ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถ
โทรเข้ามานัดเวลาการสอนเบื้องต้นไว้ เพื่อการจัดเวลาให้ผู้ที่สนใจโดยเฉพาะ

หลักสูตรการสอนแบบปกติ : (1 Level = 5 courses)

[LEVEL 1]

 
 • อ่านและเขียนตัวอักษรได้อย่างดี
 • เข้าใจหลักพื้นฐานของการออกเสียง ตัวสะกด ทั้งแบบตัวเดียวและผสม
 • เช้าใจหลักพื้นฐานของการสร้างประโยค
 • สามารถพูดโต้ตอบในการแนะนำตัว ทักทาย สั่งอาหาร ซื้อของ ถามทาง ใช้การเดินทางสาธารณะ ได้คล่องแคล่ว และการคุยทางโทรศัพท์เบื้องต้น


CURRICULUM

 

level

Contents

Remark

Textbook

1.1

Vowels and Consonants/
Chapter 1. Greetings
Reading: Chapter 1 ~ 3

Orientation
Hangul Special Introduction

Korean 1
Reading Korean for the First Time Workbook 1

1.1

Chapter 2. School and Home
Reading: Chapter 4 ~ 7

 

1.2

Chapter 3. Family and Friends
Reading: Chapter 8 ~ 12

 

1.2

Chapter 4. Food
Reading: Chapter 13 ~ 17

 

1.3

Chapter 5. Daily Life
Reading: Chapter 18 ~ 20

 

1.3

Chapter 6. Buying Things
Reading: Chapter 21 ~ 25

 

1.4

Chapter 7. Transportation
Reading: Chapter 26 ~ 30

 

1.4

Chapter 8. Phone
Reading: Chapter 31 ~ 35

 

1.5

Chapter 9. Weather and Seasons
Reading: Chapter 36 ~ 40

Speaking Contest

1.5

Chapter 10. Holidays and Vacation

Final

 

[LEVEL 2]

 
 • สามารถสร้างหลักพื้นฐานได้มากขึ้นจากระดับแรก ทั้งการออกเสียง และกฎหลักต่างๆ ได้ถูกต้อง สามารถสร้างประโยคที่ซับซ้อนและเป็นประโยคเชื่อมได้มากขึ้น
 • สามารถสร้างประโยคที่ซับซ้อนและเป็นประโยคเชื่อมได้มากขึ้น ใช้คำอย่างเป็นทางการ คำสุภาพ และการพูดในการบอกกล่าว ได้อย่างเหมาะสม
 • ใช้คำอย่างเป็นทางการ คำสุภาพ และการพูดในการบอกกล่าว ได้อย่างเหมาะสม เรียนรู้การสื่อสารอย่างอิสระในชีวิตประจำวัน ทั้งปัญหาทั่วไปที่เกิดขึ้น
 • เรียนรู้การสื่อสารอย่างอิสระในชีวิตประจำวัน ทั้งปัญหาทั่วไปที่เกิดขึ้น.
 • สามารถเข้าใจหลักวัฒนธรรมของคนเกาหลีที่คุ้นเคย
 • เรียนรู้คำศัพท์ด้านอาหาร การไปรษณีย์ การเดินทาง การคุยทางโทรศัพท์ บทสนททนาเรื่องการท่องเที่ยและชีวิตครอบครัว


CURRICULUM

 

level

Contents

Remark

Textbook

2.1

Chapter 1. Introduction
Reading: Introduction

 

Korean 2
Enjoyable Korean Reading
Workbook 2

2.1

Chapter 2. Korean Food
Reading: Food

 

2.2

Chapter 3. Grocery
Reading: Buying Goods

 

2.2

Chapter 4. Invitation
Reading: Invitation

 

2.3

Chapter 5. Transportation
Reading: Transportation

Midterm

2.3

Chapter 6. Public Places
Reading: Public Places

 

2.4

Chapter 7. Phone
Reading: Phone

 

2.4

Chapter 8. Hospital
Reading: Hospital

 

2.5

Chapter 9. Vacation
Reading: Vacation

 

2.5

Chapter 10. Household Chores
Reading: Household Chores

Final

 

[LEVEL 3]

 
 • เรียนรู้การสื่อสารที่ต้องใช้และสำคัญในชีวิตเกาหลี พัฒนาการใช้ความคิดเห็นสื่อสารในรูปแบบการ พูด และ เขียน หรือ การพูดต่อหน้าชั้น 3 นาที และ การแสดงบทบาทภาษาเกาหลี
 • พัฒนาการใช้ความคิดเห็นสื่อสารในรูปแบบการ พูด และ เขียน หรือ การพูดต่อหน้าชั้น 3 นาที และ การแสดงบทบาทภาษาเกาหลี
 • เข้าใจอย่าลึกซึ้งในการวางโครงประโยคและสร้างประโยคที่ซับซ้อน และเกี่ยวข้องกัน
 • ใช้หลักไวยากรณ์และคำศัพท์ได้อย่างถูกต้องและบ่องบอกถึงความคิดเห็นส่วนตัวได้ ในองศ์กระประกรอบของประโยค


CURRICULUM

 

level

Contents

Remark

Textbook

3.1

Chapter 1. Hobbies
Reading: The People of Our Boarding House

 

Korean 3
Pleasant Korean Reading
Workbook 3


Listening,

3.1

Chapter 2. Everyday Life
Reading: Love Letter
Elective Classes

 

3.2

Chapter 3. Health
Reading: Work Life
Elective Classes

 

3.2

Chapter 4. Performing and Listening
Reading: Work Life
Elective Classes

 

3.3

Chapter 5. Person
Reading: How to Live a Healthy Life
Elective Classes

Midterm

3.3

Chapter 6: Meeting Culture
Reading: How to Live a Healthy Life
Elective Classes

 

3.4

Chapter 7. Mistakes and Apologies
Reading: Inside Korean Life
Elective Classes

 

3.4

Chapter 8. School Life
Reading: Inside Korean Life
Elective Classes

Drama Contest

3.5

Chapter 9. Request and Decline
Reading: Vacation
Elective Classes

 

3.5

Chapter 10. Yesterday and Today
Reading: Mistakes and apologies

Final

 

[LEVEL 4]

 
 • ใช้หลักไวยากรณ์ที่เรียนมาตั้งแต่ level 1 จน ถึง level 3 ในการสื่อสารทั่วไปได้อย่างคล่องแคล่ว
 • สามารถสื่อสารโดยไม่เพียงคำศัพท์เกาหลีทั่วไป แต่นำคำที่คนเกาหลีใช้ในชีวิตประจำวันมาใช้มากขึ้น ในหลักที่เข้าใจถึงวัฒนธรรมและวิธีคิดของคนเกาหลี
 • สามารถพูดและเขียนในชีวิตประจำวันได้ในประโยคยาวๆ ทั้งในเรื่องที่คุ้นเคยและการออกความคิดเห็นส่วนตัว
 • สามารถฟังและเข้าใจหลักการสื่อสารและการเขียนในหัวข้อที่ยาวขึ้นและแตกต่าง และ อ่านในความรู้ด้านสังคมและวัฒนธรรมเกาหลีได้เป็นอย่างดี


CURRICULUM

 

level

Contents

Remark

Textbook

4.1

Chapter 1. My Life
Reading: Living Beautifully

 

Korean 4
Thought-Provoking Korean Reading

4.1

Chapter 2. Personalities
Reading: How Time Flies

 

4.2

Chapter 3. Everyday Problems
Reading:

Culture Activities

4.2

Chapter 4. Contemporary Korean Culture.
Reading: Here and Now

 

4.3

Chapter 5. Time and Progress
Reading: Korea’s Land

 

4.3

Chapter 6. Knowledge and Society
Reading: Live and Love

 

4.4

Chapter 7. Superstitions
Reading: In Society

 

4.4

Chapter 8. Life Economy
Reading: Nature and Culture

 

4.5

Chapter 9. Holidays and Festivals
Reading: Old stories and songs

Situation Drama
Contest

4.5

Chapter 10. Contemporary People
Reading: Chapter 10 novel reading

Final

ค่าอบรม

ค่าอบรมเรียนภาษาเกาหลี กรุณาติดต่อ 028848966

เรียนแล้วได้สิทธ์ต่อ ทุน 100% ค่าเรียนภาษา+ที่พักพร้อมอาหาร+ตั๋วเครื่องบิน@ Yonsei university 1 เดือน FREE!! (ไม่กำหนดอายุ หรือ ผลการเรียน/ มีสิทธิ์ได้รับโอกาสทุกคน!!)