การคมนาคม

รถไฟ

         รถไฟโดยสารดำเนินการโดยการรถไฟแห่งชาติเกาหลี ให้บริการเดินรถได้รวดเร็ว ตรงต่อเวลา และไม่แพงเลย ถ้าเทียบกับราคามาตรฐานทั่วโลก มี KTX รถไฟความเร็วสูง ซึ่งวิ่งด้วยความเร็ว 300 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ที่เส้นทางด่วนพิเศษ แซมาอึลโฮ และเส้นทางด่วนพิเศษมูกุงฮวาโฮ รถไฟมักเต็มเป็นประจำใน วันสุดสัปดาห์ และวันหยุด ดังนั้นกรุณาจอง และซื้อตั๋งล่วงหน้า ซึ่งแนะนำให้ซื้อที่สถานีรถไฟ และเอเยนซี่ทัวร์ เช่น บริการท่องเที่ยว ฮานจิน ที่ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว KTO สถานีรถไฟใหญ่ๆ บางแห่งที่มีเคาน์เตอร์พิเศษสำหรับนักท่องเที่ยวตั๋ว KR PASS สำหรับการรถไฟแห่งชาติ

         ตั๋ว KR PASS เป็นตั๋วรถไฟสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติตั๋วนี้คล้ายกับตั๋ว EURAIL PASS และตั๋ว JR PASS คุณสามารถซื้อตั๋ว  KR PASS  ได้ที่ศูนย์บริการของ EDUPAC ณ ประเทศเกาหลี และเอามาแลกเปลี่ยนกับตั๋ว KR PASS ที่สถานีกำหนดไว้ เมื่อได้ตั๋ว KR PASS แล้วนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางโดยรถไฟด้วยที่นั่งสำรองเรียบร้อยในเวลาที่กำหนด ในทุกระยะทาง และบ่อยเท่าที่ต้องการรถประจำทางด่วนวิ่งระยะไกล

         สถานีรถด่วนประจำทาง 3 สถานีให้บริการในกรุงโซลสถานีรถรถด่วนประจำทางโซล “สถานีคังนัม โกซก” สถานีรถประจำทางทางโซล และสถานีรถประจำทางซางบง สถานีรถด่วนประจำทางโซลเป็นสถานีหลักให้บริการระหว่างกรุงโซล และเมืองต่างๆ เดินทางโดยรถไฟใต้ดิน สาย 3 หรือสาย 7 ชื่อสถานีเดียวกัน สถานีรถประจำทางทงโซล ให้บริการคล้ายๆ กับสถานีแรก แต่ความถี่ของรถ และเส้นทางเดินรถน้อยกว่า ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีบังเบียน รถไฟใต้ดินสาย 2 ส่วนสถานีรถประจำทางซางบงให้บริการเมือง ชงจู  แทจอน  เชินจู และควางจู เดินทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดินสาย 7 ชื่อสถานีเดียวกัน

         รถประจำทางด่วนแบบพิเศษ ( Deluxe ) ค่าโดยสารจะแพงก่วารถประจำทางธรรมดา แต่จะมีที่นั้งกว้างขวางกว่า และมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้บริการ เช่น โทรศัพท์มือถือ และฉายภาพยนตร์ระบบรถบัสในกรุงโซล

         ระบบค่าโดยสาร ค่าโดยสารจะขึ้นกับระยะทางรวมในการเดินทาง โดยไม่ขึ้นกับประเภทของรถ และระยะเวลาในการเดินทางระยะทาง สำหรับระยะทางเบื้องต้น 10 กิโลเมตรแรกหรือน้อยกว่า 900 วอน สำหรับระยะทางแต่ละ 5 กิโลเมตรที่เพิ่มขึ้น 100 วอน

ประเภทของรถบัส   รถบัสวิ่งในเมืองทั้งหมดจะเป็นสีใดสีหนึ่งใน 4 สีคือ น้ำเงิน เขียว แดง และเหลือง โดยการใช้หมายเลขรถบัส อาจจะระบุได้ว่ารถคันนั้นมีต้นทางและปลายทางที่ไหน

   รถบัสวิ่งบนถนนหลัก สีน้ำเงิน  เชื่อมพื้นที่รอบนอกเข้ากับพื้นที่ชุมชนของกรุงโซล

   รถบัสวิ่งตามเส้นทางย่อย สีเขียว วิ่งวนรอบๆ กรุงโซล เชื่อมถนนย่อยๆ เข้าด้วยกัน

   รถบัสวิ่งในพื้นที่กว้าง สีแดง เรียกกันว่า ชวาซก วิ่งเชื่อมพื้นที่ชุมชน กับศูนย์กลางกรุงโซลที่เพิ่งเกิดขึ้น เน้นรอบนอกในเมืองหลวง

   รถบัสวิ่งเป็นวงกลม สีเหลือง วิ่งวนอยู่ภายในพื้นที่ศูนย์กลาง เชื่อมย่านธุรกิจเข้าด้วยกันบัตรโดยสาร

         บัตรโดยสารมีทั้งสำหรับ รถบัส และรถไฟใต้ดิน ซื้อได้จากบูทใกล้ๆ ป้ายหยุดรถบัส หรือสถานีรถไฟใต้ดิน บัตรจะถูกหักเงินออกไปเรื่อยๆ จาก 1,000 วอนถึง 90,000 วอน ค่าโดยสารจะถูกหักออกจากบัตรโดยสารอัตโนมัติเมื่อเดินผ่านเครื่องอ่านบัตรที่ติดอยู่ข้างๆ คนขับ หรือที่ประตูหมุนในสถานีรถไฟใต้ดิน

 

บัตร T- MONEY

         ใช้แทนการจ่ายเงินทุกรูปแบบ ได้แก่ ค่ารถประจำทาง  รถไฟใต้ดิน และรถแท็กซี่ในอนาคต ใช้จ่ายค่าที่จอดรถ ค่าทางด่วน หรือค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวอย่างพระราชวัง หรือพิพิธภัณฑ์ สามารถเติมเงินได้ และหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อ GS25  แฟมิลี่มาร์ท  7-11  Bay the Way  หรือช่องขายตั๋วรถไฟใต้ดิน ราคา 11,500 วอน และเพื่อได้รับส่วนลด ค่ารถประจำทาง ต้องยื่นบัตรไปที่เครื่องอ่าน ตอนลงทุกครั้ง และล่าสุดกับนโยบายส่งเสริมการคมนาคมสาธารณะที่ผู้ใช้บัตรนี้สามารถต่อรถประจำทางหรือรถไฟใต้ดินได้ฟรีรถไฟใต้ดิน

         โซล พูซาน แทกู และอินชนมีระบบรถไฟใต้ดินที่ดีเยี่ยม รถไฟใต้ดินเป็นวิธีการเดินทางที่สะดวกสบาย และมีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับนักเดินทางชาวต่างชาติที่จะใช้เดินทางท่องเที่ยวไปรอบเมืองต่าง ๆ เพราะชื่อสถานี ช่องขายตั๋ว และป้ายสำหรับเปลี่ยนรถเขียนเป็นภาษาอังกฤษอย่างชัดเจน


รถแท็กซี่ธรรมดา


         ระบบค่าโดยสารขึ้นอยู่กับระยะทางและเวลาที่ได้ใช้บริการไป ท่านจะต้องเสียค่าโดยสาร 1,800 วอน สำหรับ 2 กม. แรก และเสียอีก 100 วอน ทุกระยะ 168 ม. ที่เพิ่มขึ้น ถ้าจราจรติดขัดแท็กซี่วิ่งได้น้อยกว่า 15 กม. ต่อ 1ชม. ท่านต้องเสียค่าโดยสารเพิ่มขึ้น 100 วอน ทุกระยะเวลา 41 วินาที โดยค่าโดยสารจะเพิ่มขึ้นระหว่างช่วงเวลา เที่ยงคืน ถึงตีสี่ 20% แต่อาจจะสูงกว่านี้ถ้าจราจรติดขัด อย่าไรก็ตามการเดินทางระหว่างสนามบินอินชนและมหาวิทยาลัย ทางศูนย์บริการ EDUPAC ประเทศเกาหลีจะมีบริการรับถึงที่  บริษัทแท็กซี่

         บริษัทที่มีชื่อว่าแท็กซี่ "Kind Call Taxi" และ "KT Powertel" ติดตั้งด้วยอุปกรณ์แปลภาษาเครื่องออกใบเสร็จรับเงิน และเครื่องใหข้อมูลไร้สายและระบบบอกตำแหน่งของแท็กซี่อัตโนมัติ (สามารถเรียกศูนย์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ว่ามีแท็กซี่บริการเวลาไหน และจุดที่จะส่งไปรับผู้โดยสารใกล้ที่สุด) ค่าโดยสารเท่ากับแท็กซี่ธรรมดา และต้องเสีย ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ

รถแท็กซี่ขนาดใหญ่

         ให้บริการรถตู้รับผู้โดยสารได้ 8 คน รถดังกล่าวยังติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นภาษาต่างประเทศเช่น โทรศัพท์, เครื่องออกใบเสร็จรับเงิน และบริการชำระผ่านบัตรเครดิต อัตราค่าโดยสารจะเหมือนกับรถแท็กซี่แบบหรูหรา ผู้โดยสารสามารถบรรทุกกระเป๋าได้มากขึ้นเพื่อความสะดวก เรียกบริการรถได้ที่ Tel.02-888-2000