ENJOY REPUBLIC OF KOREA !!

 “ENJOY!! กับสิ่งที่เราให้ได้มากกว่าที่อื่น

(คุณภาพ) ให้ข้อมูลดูแลพร้อมจัดส่ง สำหรับศึกษาในโครงการทุน, ด้านภาษา  

              หรือ นิเทศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยอันดับต้นๆของประเทศเกาหลี (Yonsei,Ewha,Hongik)

(เห็นผล) คอนเฟิร์มความสำเร็จจาก Wonder Prae ธัชพร (ผู้ได้รับทุนการศึกษาปริญญาตรี

 คณะนิเทศศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัย อีฮวาและเข้าสู่วงการบันเทิงเกาหลีมาแล้ว)

(แตกต่าง) ดูแลด้วยทีมงานที่เคยได้รับทุนและศึกษาจริง   

                  พร้อมเป็นผู้เดียวที่มีบริการCenterดูแล ณ ประเทศเกาหลี

“EDUPACเข้าร่วมโครงการKorea Privilege card ขององค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวใน รัฐบาลเกาหลีใต้และเป็นพันธมิตรโดยตรงของ นิตยสาร ASTA 아스타