Our school

Our schools

we always offer specialty

“ENJOY!! กับสิ่งที่เราให้ได้มากกว่าที่อื่น

 (ได้จริง) เรียนกับฝรั่งเจ้าของภาษาแบบตัวต่อตัว

            ในประเทศที่สนทนาภาษาอังกฤษมากเป็นอันดับ3ของโลก

(เห็นผล) โรงเรียนเองเป็นสถานที่สอบIELTSจริง พร้อมคอร์สการันตีผล 5.5/6/7ขึ้นไป หรือ

            คอร์สเตรียมความพร้อม TOEFL, TOEIC และ ภาษาอังกฤษทัวไป

 (คุณภาพ) ได้รับการับรองมาตรฐานจาก University of Cambridge

                 แถมค่าใช้จ่ายประหยัดเรียนกว่าUK, USA และ AUSเป็นแสน

- ฟรี! สอบIELTS/TOEFL/TOEIC ณ ที่สอบจริง หลังเรียนเสร็จ

 

                EDUPAC เรามีจุดยืนและเข้าใจดีถึงความต้องการที่หลากหลายในการศึกษาภาษาต่างประเทศที่ต้องการพัฒนาอย่างได้ผล โดยต้องมี 4 หลักสำคัญคือ แตกต่าง ได้จริง เห็นผล และมีคุณภาพ เราจึงขอแนะนำทุกท่านสำหรับการศึกษาภาษาต่างประเทศในดินแดนของเจ้าของภาษา

            โรงเรียนในสังกัดตามสัญญาบันทึกข้อตกลงต่างชาติ MOA (memorandum of agreement) กับ EDUPAC ล้วนได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่ได้มาตรฐานทั้งในประเทศและในระดับสากล

            ทั้งในการเป็นสถาบันสอนในการควบคุมของ University of Cambridge และ IDP Australia จึงทำสถาบันพร้อมทั้ง เทคนิคการสอน สิ่งแวดล้อม ผลลัพธ์ที่ชัดเจนของการศึกษาและ การพัฒนาที่ยิ่งยวด


Why EDUPAC’schools?

             1. การสอน :ทุกเดือนในการวัดมาตรฐานการสอน ทางUniversity of Cambridge มีการส่งผู้ตรวจตรามาตรฐานในการวัดประสิทธิภาพในการสอนของอาจารย์ผู้สอนและ ระดับผลลัพธ์การสอบของผู้เรียน

             2. อาจารย์ผู้สอน :สามารถเลือกชั่วโมงเรียนทั้งหมดเป็นการเรียนกับเจ้าของภาษา ชาว UK US USA  แม้กระทั่งในการเรียนตัวต่อตัว หรือเรียนกับชาวฟิลิปปินส์เพื่อความหลากหลาย

             3. การวัดระดับระหว่างเรียน :ทุกวันเสาร์ทางโรงเรียนจะมีการสอบเสมือนจริงเพื่อวัดการพัฒนาและการเรียนรู้ของผู้เรียน และนำมาแปลงผลเป็นตารางค่าการพัฒนา

             4. ความสม่ำเสมอของการเรียน : โรงเรียนให้อิสระต่อนักเรียนในการออกจากพื้นที่โรงเรียนเพื่อการพักผ่อนแต่

อย่างไรก็ดี ทางโรงเรียนจะกำหนดเวลา curfew กลับเพื่อความสม่ำของการเรียน และ การบ้านในแต่ละวัน นักเรียนมีหน้าที่รับผิดชอบให้เสร็จตามเป้าหมายและเขียน Diary English เพื่อทักษะอังกฤษที่สม่ำเสมอ โดยจะมีอาจารย์ตรวจให้ในทุกเช้า

             5. สิ่งแวดล้อม :ในโรงเรียนมีพร้อมทั้ง British council , IDP และ IELTS corner ส่วนหนังสือสือการสอนส่งตรงจากประเทศอังฤษ

             6. ค่าใช้จ่าย : ประหยัดกว่า UK USA และ AUS เป็นแสน แต่ได้รับการรับรองจาก University of Cambridge

             7. การสอบ : โรงเรียนในสังกัด EDUPAC เป็นที่สอบ IELTS จริงในการควบคุมของ University of Cambridge และ IDP Australia เพราะฉะนั้น นักเรียนจะได้สิทธิเรียนในโรงเรียนที่ได้รับการรับรอง และจัดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญจากประเทศอังกฤษ ณ ที่เรียนเลยหลังเรียนเสร็จ ด้วยผลIELTSเป็นที่ยอมรับในการยื่นทำงาน เรียนต่อ ได้ทั่วโลก

             8. การันตีผล : course ในแต่ละระดับ ถ้าไม่ผ่านให้เรียนต่อโดยไม่ค่าใช้จ่ายค่าเล่าเรียน ในข้อบังคับที่โรงเรียนกำหนด

             9. กิจกรรม: กิจกรรมการสร้างเสริมการเรียนรู้สังคมต่างชาติและการเข้าร่วกับผู้อื่นด้วยการใช้ทักษะภาษาที่มีการจัดขึ้นทุกอาทิตย์ อทิเช่น การแข่งกีฬาสี การเก็บขยะเพื่อสังคม การดำน้ำดูประการังในการควบคุมของผู้ฝึกสอน การโต้วาทีภาษาอังกฤษ (มีผู้ดูแลอย่างเข้มงวดทุกกิจกรรม)

             10. ความปลอดภัย: ภายในโรงเรียนและที่พักมี security guard พร้อม ผู้ดูแลพิเศษประจำ 24 ชั่วโมง ในการ

อำนวยความสะดวกสิ่งต่างๆ

             11. ที่ตั้ง :

                   - โรงเรียนอยู่ในเขตปลอดภัยทางสภาพภูมิศาสตร์และอากาศเนื่องจากเป็นช่วงตอนกลางของประเทศ จึงได้รับผลกระทบจากมรสุมในปริมาณน้อย
                   - ที่ตั้งของโรงเรียนและสไตล์นั้นอยู่ในรูปแบบรีสอร์ทติดทะเล ที่ทำให้เหมาะสำหรับการพัฒนาความสามารถทางด้านภาษาอย่างผ่อนคลาย
                   - ตั้งอยู่ที่เมือง CEBU เมืองเกาะราวสวรรค์ที่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ อีกทั้งล้อมรอบด้วยเกาะอื่นอีกที ป้องกันปลอดภัยธรรมชาติ 100%Certificates

   schoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschool