SAIPAN island , USA

COMING SOON! COMING SAIPAN ISLAND

                เตรียมพบกับหนึ่งในสถานที่การศึกษาที่ได้มาตรฐานและรับรองากรัฐบาลแห่งสหรัฐอเมริกาเมืองที่ชายหาดและปะการังสวยจนได้เทียบเคียงกับหมู่เกาะมัลดีฟส์ แต่ยังคงปลอดภัยจากธรรมชาติทางทะเล โดดเด่นทั้งทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ประชากรยังไม่พลุกพล่าน โดยยังแฝงไว้ด้วยความเจริญทางด้าน เศรษฐกิจ แหล่งการค้า การท่องเที่ยว และ การศึกษา

“Saipan Island หมู่เกาะไซปัน”

ในอาณาเขตปกครองของของหมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา , ประเทศสหรัฐอเมริกา
เกาะไซปัน หนึ่งในสาขาเซอร์วิสเซ็นเตอร์ต่างประเทศ(Overseas office) ในสังกัดของ EDUPAC

COMING Courses

- Junior Camp:

                   ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับเยาวชนอายุ 8-15ปี  เพิ่มทักษะทางสังคมกับเยาวชนชาวต่างชาติในรุ่นเดียวกันในช่วงระยะสั้น 1-3 เดือน           

                    ช่วงเช้า : เรียนฝึกภาษาใน International school of Saipanกับเจ้าของภาษา
                    ช่วงบ่าย: กิจกรรมการเรียนรู้เสริมทักษะกับเพื่อนชาวต่างชาติและครูผู้ดูแล 

                    ภาค หนึ่ง , ตุลาคม 2011                         ภาค สอง , มีนาคม – พฤษภาคม 2012 

                   โดยสามารถมั่นใจไปพร้อมกับเซอร์วิสเซ็นเตอร์ ณ เมืองไซปันที่เรามีอาคารพักพร้อมสระว่ายน้ำในเป็นของเราเอง และครูผู้ดูแลซึ่งจบปริญญาโท ด้านการศึกษา สำหรับดูแลด้านความประพฤติและเหตุฉุกเฉินในส่วนที่พักและสอนการบ้านแก่ผู้เรียน พร้อมด้วยรปภ ดูแลรักษาความปลอดภัย 24ชั่วโมง

- PRE- college :

Pathway to Top Universities in USA เส้นทางความสำเร็จสู่มหาวิทยาลัยขึ้นชื่อของอเมริกา

      ระบบการศึกษาเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย ของ มหาวิทยาลัย Northern  Marianas College เพื่อสิทธิพิเศษทางการศึกษา

             1. เรียนระบบ Pre-college หนึ่งปีแล้วเรียนต่อในโควตาพิเศษของมหาวิทยาลัย Northern Marianas  College เพื่อการเข้าเรียนมหาวิทยาลัยสองปีหลังใน มหาวิทยาลัยอันดับต้นๆของ อเมริกา อาทิเช่น University of California, Berkeley และUniversity of New York ซึ่งจะได้รับสิทธิพิเศษทางการศึกษาจากรัฐบาลและเข้าเรียนมหาวิทยาลัยขึ้นชื่อง่ายกว่าวิธีอื่น

(เมื่อเรียนจบจะได้ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยที่เรียนต่อหลัง Pre-college)

             2. ระยะเวลาในการเรียน
สั้นลงจาก สี่ปีการศึกษา เป็นสามปีการศึกษาแต่ปริญญาที่จบออกมาไม่มีความแตกต่างกัน


- International school of Saipan :  

      โรงเรียนนานาชาติในระบบการศึกษาที่ได้มาตรฐานและรับรองจากรัฐบาลแห่งสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ผู้เรียนในระบบการศึกษาของโรงเรียนที่นี้มีสิทธิ์รับวุฒิการศึกษาและสอบเข้ามหาวิทยาลัยเหมือนเช่นการศึกษาทั่วไปตามหลักของสหรัฐอเมริกาทุกอย่าง พร้อมยังได้ศึกษาในบรรยากาศสังคมชาวต่างชาติและความสบายจากสิ่งแวดล้อมที่สวยงามและเป็นมิตร โดยสามารถมั่นใจไปพร้อมกับเซอร์วิสเซ็นเตอร์ ณ เมืองไซปันที่เรามีอาคารพักพร้อมสระว่ายน้ำในที่เป็นของเราเอง และครูผู้ดูแลซึ่งจบปริญญาโท ด้านการศึกษา สำหรับดูแลความประพฤติและเหตุฉุกเฉินในส่วนที่พักและสอนการบ้านแก่ผู้เรียน พร้อมด้วยรปภ ดูแลรักษาความปลอดภัย 24ชั่วโมงเหมาะสมสำหรับผู้เรียนตั้งแต่ 8- 17 ปี