ทุนการศึกษา ณ ประเทศเกาหลี Scholarship


ทุน Seoul National University


 


Silk Road Scholarship

     Seoul National University มอบทุน Silk Road ให้แก่นักศึกษาที่ต้องการเรียนต่อปริญญาโท/ปริญญาเอก ในสาขา มนุษย์ศาสตร์หรือสังคมศาสตร์โดยทุนจะออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้เป็นเวลา 2 ปี

จำนวน : 5 ทุน

ขอบเขตของทุน :

 • ค่าเล่าเรียนทั้งหมด 4 ภาคการศึกษา
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวสูงสุด 600,000 KRW/เดือน (4ภาคการศึกษา)
 • ค่าโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัดไป-กลับ
 • ค่าเล่าเรียนภาษาเกาหลี

คุณสมบัติผู้สมัคร : ผู้สมัครต้องมีสัญชาติดังต่อไปนี้ พม่า, เวียดนาม, ลาว, อินโดนีเซีย, กัมพูชา, ไทย, เนปาล,อัฟกานิสาน, อินเดีย บังคลาเทศ, ปากีสถาน, มองโกเลีย, อุซเบกิสถาน, คาซัคสถาน, คีร์กิซสถาน, เยเมน, อิหร่าน, ตุรกี, อิยิปต์, เอธิโอเปีย และรัสเซีย

ระยะเวลาในการรับสมัคร : ช่วงเวลารับสมัครนักศึกษาชาวต่างชาติของภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วง 


SNU Global Scholarship

จำนวน : ระดับปริญญาตรี 80 คน ระดับปริญญาโท 160 คน

ขอบเขตของทุน :

 • ค่าเล่าเรียน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • ค่าที่พัก
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน(เฉพาะปริญญาโท)

*จำนวนเงินที่ได้รับขึ้นอยู่กับเงื่อนไขต่างๆในแต่ละปี
*นักศึกษาที่เรียนปริญญาโทในสาขาภาษาเกาหลีจะได้รับเงินเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้
*นักศึกษาที่ต้องการขอเงินสนับสนุนค่าเล่าเรียนสามารถขอเงินสนับสนุนเพิ่มได้


คุณสมบัติผู้สมัคร : นักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

ระยะเวลาในการรับสมัคร : สามารถสมัครได้ในช่วงรับสมัครนักศึกษาต่างชาติในทุกภาคการศึกษา


SNU-Woongjin Global Multicultural Scholarship

จำนวน : 10 คน

ขอบเขตของทุน :

 • ค่าเล่าเรียน (นักศึกษาแลกเปลี่ยนจะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนจาก SNU)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 600,000 KRW/เดือน (ปริญญาตรี)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 700,000 KRW/เดือน (ปริญญาโท)
 • ค่าเครื่องบินไป-กลับ 1 รอบ
 • ค่าเล่าเรียนภาษาเกาหลีตอนเย็นที่สถาบันภาษาของมหาวิทยาลัย
 • ระยะเวลา 1ภาคเรียนหรือ 1 ปี

คุณสมบัติผู้สมัคร : นักศึกษาแลกเปลี่ยนปริญญาตรีหรือปริญญาโทที่มาจากประเทศกำลังพัฒนาในเอเชีย ที่ศึกษาในสาขา engineering และ natural sciences