ทุนการศึกษา ณ ประเทศเกาหลี Scholarship


ทุน Pusan National University scholarshipทุนภายใน

Premier-PNU &Hyowon Talent Scholarship

  • ท็อป 5% ของนักศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนทั้งหมด
  • ท็อป 30% ของนักศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมเอนทรานส์และค่าเทอม

Scholarship for PNU Honors Students

     นักศึกษาที่มี GPA ในปีแรก 4.0ขึ้นไป (จาก 4.5) จะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนในภาคการศึกษานั้น

Scholarship for beneficiaries of Preferential Support

     ทุนค่าเล่าเรียน 100% สำหรับนักศึกษาในชั้นเรียนที่มีเด็กพิเศษ1-3 คน และค่า Promotion fee 100% สำหรับชั้นเรียนที่มีเด็กพิเศษ 4-6 คน
     100 percent of the tuition for students with a class 1 to 3 disability, and 100 percent of the university promotion fee for students with a class 4 to 6 disability

Scholarship for the best Performing students

     ท็อป 35% ของชั้น จะได้รับทุนค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนหรือทุนบางส่วน

Scholarship for students with Financial Difficulties

     นักศึกษาที่ประสบปัญหาทางการเงินจะได้รับเงินสนับสนุนค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าเรียนและค่าเล่าเรียน

Scholarship of PNU Promotion Fund

     ทุน 100% หรือทุนบางส่วนเพื่อสนับสนุนค่าเล่าเรียน

Naman Scholarship

     นักศึกษาที่มีฐานะยากจนที่มีเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไปในภาคการศึกษาก่อนหน้านี้จะได้รับทุนการศึกษาจำนวน 1,000,000 KRW/ภาคการศึกษา

Special Scholarship

     ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เรียนอยู่ที่ College of Nano Science and Technology และ the College of Natural Resources and Life Science 

ขอบเขตของทุน :

  • แบบ A ทุนค่าเล่าเรียนทั้งหมด 100%
  • แบบ B ทุนค่าเล่าเรียนทั้งหมด 50%
  • แบบ C ทุนค่าธรรมเนียมเอนทรานซ์และค่าเทอม

คุณสมบัติผู้สมัคร :

  • แบบ A นักศึกษาที่ได้คะแนนวิชา mathematics และวิชา exploration (ทั้งหมด 4 วิชา)ในการสอบของคณะอยู่ในระดับเลเวล 2
  • แบบ B นักศึกษาที่ได้คะแนนวิชา mathematics หรือวิชา exploration (ทั้งหมด 4 วิชา)ในการสอบของคณะ มีคะแนนวิชาใดวิชาหนึ่งอยู่ในระดับเลเวล 2และอีกวิชาอยู่ที่เลเวล 1
  • แบบ C นักศึกษาที่ได้คะแนนวิชา mathematics หรือ exploration (ทั้งหมด 4 วิชา) วิชาใดวิชาหนึ่งในการสอบของคณะอยู่ในระดับเลเวล 2

เงื่อนไขของทุน :

  • แบบ A และ B นักศึกษาต้องมี GPA ในภาคเรียนต่อไป 3.5-4.5 จะได้รับทุนไปตลอดสี่ปี(หาก GPA ต่ำกว่าที่กำหนดสองเทอม นักศึกษามีสิทธิ์ถูกถอนทุนได้)
  • แบบ C จะได้รับทุนแค่ภาคการศึกษาแรกเท่านั้น

** การคิดคะแนนของวิชา ExplorationในCollege of Nano Science and Technology จะคิดคะแนนเฉลี่ยจากสามวิชาที่นักศึกษาได้คะแนนสูงสุด และใน the College of Natural Resources and Life Science จะคิดคะแนนเฉลี่ยจากสองวิชาที่ได้คะแนนสูงสุด