ทุนการศึกษา ณ ประเทศเกาหลี Scholarship


ทุน Overseas Koreans Scholarship(Undergraduate Programs)


จำนวน :
5 คน

ขอบเขตของทุน :

 • ค่าเล่าเรียน 8 ภาคการศึกษา
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 800,000 KRW/เดือน
 • ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไป-กลับ 1 รอบ
 • ค่าเรียนภาษาเกาหลี 8เดือน
 • ค่าประกันชีวิต

*ทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขขึ้นอยู่กับผู้สนับสนุนทุนเป็นหลัก

คุณสมบัติผู้สมัคร : นักศึกษาต่างชาติต้องการเรียนระดับปริญญาตรีที่ประเทศเกาหลี

ระยะเวลาในการรับสมัคร : เดือนมีนาคม


Overseas Koreans Scholarship(Graduate Programs)

จำนวน : ดูเอกสารของปีนั้นๆ

ขอบเขตของทุน :

 • ค่าเล่าเรียนทั้งหมด
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 800,000 KRW/เดือน
 • ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไป-กลับ 1 รอบ
 • ค่าเล่าเรียนภาษาเกาหลี 2 เทอม
 • ประกันชีวิต 30,000KRW/เดือน
 • ค่าตั้งถิ่นฐาน 500,000 KRW

*ทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขขึ้นอยู่กับผู้สนับสนุนทุนเป็นหลัก

คุณสมบัติผู้สมัคร : นักศึกษาต่างชาติต้องการเรียนระดับปริญญาตรีที่ประเทศเกาหลี

ระยะเวลาในการรับสมัคร : เดือนมีนาคม และเดือนกันยายน