ทุนการศึกษา ณ ประเทศเกาหลี Scholarship


รวมทุน ของ Korea Advanced Institute of Science and Technology scholarship (KAIST)KAIST Techno-MBA Scholarship

      KAIST Techno-MBA Scholarship จะมอบทุนบางส่วนหรือทุนเต็มจำนวนให้แก่นักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษาต่อในระดับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ

Future Scholar Scholarship (Governments scholarship)


จำนวน: นักศึกษาต่างชาติจำนวน 5 คน (ทุนเต็มจำนวนหรือจ่ายให้บางส่วน)

คุณสมบัติ
: มีผลการเรียนยอดเยี่ยมหรือเป็นผู้มีความสามารถพิเศษในสาขานั้นๆ หากมีประสบการณ์ทำงานมากกว่า2ปีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ขอบเขตของทุน
:

 • ค่าเล่าเรียนทั้งหมดเป็นเวลา 2 ปี
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 500,000 KRW/เดือน (ได้เฉพาะนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก)

*การสมัครทุนนี้ทำได้โดยการเลือก “KAIST MBA Scholarship” ในขณะทำการสมัครออนไลน์


Hyosung-KAIST MBA Global Scholarship

      ทุนHyosungสำหรับนักศึกษาจากประเทศจีนและอินเดีย ในระหว่างการศึกษาผู้ได้รับทุนต้องทำงานที่บริษัทเป็นเวลาสองปี และสามารถฝึกงานได้ในช่วงปิดเทอม

จำนวน
: นักศึกษา 2 คนจากประเทศ อินเดียและจีน

คุณสมบัติ
: นักศึกษาจากประเทศจีนและอินเดีย

ขอบเขตของทุน
:

 • ค่าเล่าเรียนทั้งหมดเป็นเวลา 2 ปี
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว KRW 500,000/เดือน (ได้เฉพาะนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก)
 • ประกันสุขภาพ

*ในระหว่างการศึกษา ผู้ได้รับทุนต้องทำงานที่บริษัทHyosungเป็นเวลาสองปี และสามารถออกไปฝึกงานได้ในช่วงปิดเทอม


POSCO-KAIST Russia Fellowship

      ทุน Poscoสำหรับนักศึกษารัสเซียเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเกาหลีและรัสเซีย

จำนวน: นักศึกษารัสเซีย1-3 คน (ต้องจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเซนต์ปีเตอร์เบิร์กเท่านั้น)

ขอบเขตของทุน:

 • ค่าเล่าเรียนทั้งหมดเป็นเวลา 2ปี
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว KRW 1,000,000/เดือน (ได้เฉพาะนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก)

KAIST Finance MBA Scholarship

       KAIST Finance MBA Scholarship จะมอบทุนบางส่วนหรือทุนเต็มจำนวนให้แก่นักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษาต่อในระดับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ

จำนวน:
นักศึกษา 5 คนจากประเทศกำลังพัฒนา

คุณสมบัติ
: มีผลการเรียนยอดเยี่ยมหรือเป็นผู้มีความสามารถพิเศษในสาขานั้นๆหากมีประสบการณ์ทำงานมากกว่า2ปีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ขอบเขตของทุน
:

 • ค่าเล่าเรียนทั้งหมดเป็นเวลา 2ปี
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว KRW 500,000 /เดือน (ได้เฉพาะนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก)

*การสมัครทุนนี้ทำได้โดยการเลือก “KAIST MBA Scholarship” ในขณะทำการสมัครเข้าเรียน KAIST ออนไลน


KAIST Information & Media MBA Scholarship

      KAIST Information & Media จะมอบทุนบางส่วนหรือทุนเต็มจำนวนให้แก่นักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในด้าน IT&Media

จำนวน
: นักศึกษาต่างชาติจำนวน 3-5 คน (ทุนเต็มจำนวนหรือจ่ายให้บางส่วน)

คุณสมบัติ
: มีผลการเรียนยอดเยี่ยมหรือเป็นผู้มีความสามารถพิเศษในสาขานั้นๆ หากมีประสบการณ์ทำงานในบริษัทด้าน IT/Media จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ขอบเขตของทุน
:

 • ค่าเล่าเรียนทั้งหมดเป็นเวลา 1 ปี
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 500,000 KRW/เดือน (ได้เฉพาะนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก)

ระยะเวลาในการรับสมัคร :

      2013 Fall Admission: เมษายน(สำหรับทุน Techno-MBA เท่านั้น)
      2014 Spring Admission: กันยายน